Lake Shore Cryogenic Temperature Controllers Model 336

2
427
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The first of a new generation of innovative temperature measurement and control solutions by Lake Shore, the Model 336 temperature controller comes standard equipped with many advanced features promised to deliver the functionality and reliable service you’ve come to expect from the world leader in cryogenic thermometry. The Model 336 is the only temperature controller available with four sensor inputs, four control outputs and 150 W of low noise heater power. Two independent heater outputs providing 100 W and 50 W can be associated with any of the four sensor inputs and programmed for closed loop temperature control in proportional-integral-derivative (PID) mode. The improved autotuning feature of the Model 336 can be used to automatically collect PID parameters, so you spend less time tuning your controller and more time conducting experiments.

  • Operates down to 300 mK with appropriate NTC RTD sensors
  • Four sensor inputs and four independent control outputs
  • Two PID control loops: 100 W and 50 W into a 50 W or 25 W load
  • Autotuning automatically collects PID parameters
  • Automatically switch sensor inputs using zones to allow continuous measurement and control from 300 mK to 1505 K
  • Custom display setup allows you to label each sensor input
  • Ethernet, USB and IEEE-488 interfaces
  • Supports diode, RTD, and thermocouple temperature sensors
  • Sensor excitation current reversal eliminates thermal EMF errors for resistance sensors
  • ±10 V analog voltage outputs, alarms, and relays


Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Lake Shore Cryogenic Temperature Controllers Model 336.

2 COMMENTS