EMTEST-Low frequency signal source DC (0Hz) to 250kHz (Model: AMP 200N)

0
355
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

 • Built-in DDS to generate sinusoidal signals up to 250kHz
 • Built-in LF amplifier, 250W
 • Output voltage max. 140V p-p, 50V rms
 • Output current max. 5A rms
 • Programmable DC voltage offset
 • Controlled by AutoWave and autowave.control via Framebus
 • Integrated voltage measurement 10Hz – 250kHz (optional)
 • Integrated field strength measurement (optional)
 • Integrated frequency-selective current measurement 10Hz – 250kHz (optional)
 • Safety interlock

Application

AMP 200N – Low-frequency signal source for supply simulation and magnetic field testing

The AMP 200N has been designed as a low-frequency signal source to generate sinusoidal signals used to simulate ripple noise and ground shift noise as required by a variety of standards in the automotive industry e.g. as per Ford EMC-CS-2009.1, CI 210 and CI 250 as well as RI 150. The AMP 200N is controlled by the EM TEST Autowave to also allow the generation of non-sinusoidal and customised signals. Additionally, the AMP 200N can be used to generate magnetic fields by means of a radiation loop or small Helmholtz coils as per RI 140 of Ford EMC-CS-2009.1.
Standards
 • Chrysler CS-11809 (2009)
 • Chrysler CS-11979
 • Chrysler DC-11224 Rev.A
 • DaimlerChrysler DC-10615
 • DaimlerChrysler DC-11224
 • Ford EMC-CS-2009.1
 • GMW 3172
 • EMC-CS-2010JLR V1.1 (2011-01)
 • MAN 3285
 • SAE J1113-2
 • Tata TST/TS/WI/257

Benefits

AMP 200N – Signal generator/amplifier solution for ripple noise and magnetic field testing

The AMP 200N unifies a low-frequency signal generator and a powerful amplifier module giving a maximum amplitude of 150V peak-to-peak as required e.g. by Ford EMC-CS-2009.1. It generates both sinusoidal and transient signals. Equipped with a DDS it generates any sinusoidal signal with a frequency up to 250kHz. The AMP 200N is controlled by the EM TEST AutoWave in order to generate any sinusoidal or non-sinusoidal/transient signals and is therefore fully supported by the autowave.control software with its exhaustive library of pre-programmed standards and its outstanding reporting and documentation capabilities.
 

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EMTEST-Low frequency signal source DC (0Hz) to 250kHz (Model: AMP 200N).