AECO-Ultrasonic Sensors-Cảm biến siêu âm-Tiêu chuẩn kỹ thuật

1
365

 CYLINDRICAL METALLIC HOUSING M12x1

  •       CYLINDRICAL METALLIC HOUSING M12x1
  •      ANALOGUE OUTPUT 0…10V

• CYLINDRICAL METALLIC HOUSING M12x1
• ANALOGUE OUTPUT 0…20mA

• CYLINDRICAL METALLIC HOUSING M12x1
• ANALOGUE OUTPUT 0…10V

PA18CAB20NAM1SA
PA18CAB20NASA
PA18CAB20PAM1SA
PA18CAB20PASA
PH18CNB20NAM1SA
PH18CNB20NASA 
PD30CNB20NAM5SA
PD30CNB20NASA
PD30CNB20PAIS
PD30CNB20PAM5IS
PD30CNB20PAM5SA
PD30CNB20PASA
PD30CND10NAM5SA
PD30CND10NASA
PD30CND10PAM5SA
PD30CND10PASA
PD30CNP60NAM5SA
PD30CNP60NASA
PD30CNP60PAM5SA
PD30CNP60PASA
PD30CNR60NAM5SA
PD30CNR60NASA
PD30CNR60PAM5SA
PD30CNR60PASA
PD30CNT15
PD30CNT15M5
PD30CNT15NAM5SA
PD30CNT15NASA
PD30CNT15PAM5SA
PD30CNT15PASA
UA18CAD04NPM1TI
UA18CAD04NPTI
UA18CAD04PGM1TI
UA18CAD04PGTI
UA18CAD04PKM1TI
UA18CAD04PKTI
UA18CAD04PPM1TI
UA18CAD04PPTI
UA18CAD09NGM1TI 
RS1A40D40C
RS1A48D10C
RS1A48D25C
RS1A48D40C
RS1A23LA10C
RS1A23LA25C
RS1A48LA10C
RS1A23A2-25C
RS1A23A2-40C
RS1A23A4-25C
RS1A23A4-40C
RS1A40A2-40C
RS1A23D40S18C
RS1A40D25EC
RS1A40D40EC
RS1A48D25EC
RS1A48D40EC 
RM1A60A50C
RM1A60A75C
RM1A23D100C
RM1A23D25C
RM1A23D50C
RM1A23D75C
RM1A40D100C
RM1A40D25C
RM1A40D50C
RM1A40D75C
RM1A48D100C
RM1A48D25C
RM1A48D50C
RM1A48D75C
RM1A60D100C
RM1A60D125C
RM1A60D25C
RM1A60D50C
RM1A60D75C
RM1B23D25C
RM1B23D50C
RM1B40D25C
RM1B48D100C
RM1B48D50C
RM1A40M50C
RM1A48M25C
RM1A48D50H3C
RM1A48D50S60C
RM1A40D25S06C
RM1A60A50S106C
RM1C40D25C
RM1C40D50C
RM1C40D75C
RM1C60D100C
RM1C60D25C
RM1C60D50C
DSB52CA275N
EM2172DAV53XOSPFAD
EM2172DAV53XOSPFAP
EM2172DAV53XOSPFBD
EM2172DAV53XOSPFBP
EM2172DAV53XOXPFAD
EM2172DAV53XOXPFAP
EM2172DAV53XOXPFBD
EM2172DAV53XOXPFBP
EM2172DAV63XOSPFAD
EM2172DAV63XOSPFAP
EM2172DAV63XOSPFBD 
EM27072DMV53XOSX
EM27072DMV53X2SX
EM27072DMV63XOSX
EM27072DMV63X2SX
TCD1X16080CMX
TCD2X25080CMX
TCD3X63080CMX
AMB12-A
AMB12-A316L
AMB12-S
AMB12-S316L
AMB18-A
AMB18-A316L
AMB18-S
AMB18-S316L
AMB30-A
AMB30-S
AMB8-A
AMB8-S
CA30CLN12MT
CA30CLN12MU10M
CA30CLN12MV10M
PD86HNP12QPMU-01C
PF74CNT30BC
PF74CNT30BO
UA30CAD60NGM1TI
UA30CAD60NGTI
UA30CAD60NKM1TI
UA30CAD60NKTI
UA30CAD60NPM1TI
UA30CAD60NPTI
UA30CAD60PGM1TI
UA30CAD60PGTI
UA30CAD60PKM1TI
UA30CAD60PKTI 
SPPC151501
SPPC151501F
SPPC241501
SPPC241501F
SPPC481501
SPPC481501F
SPPC51501
SPPC51501F
EM2172VMV53XOSX
EM2172VMV53XOXX
EM2172VMV63XOSX
EM2172VMV63XOXX
CTV1X60A333MV
CTV2X100A333MV
CTV3X200A333MV
CTV4X400A333MV
CTV8X800A333MV


1 COMMENT