EMTEST-Programmable Multifunctional AC/DC Power Sources (Model: NetWave Series 1-phase)

2
376
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

 • Wide Power Bandwidth; DC – 5kHz
 • Output Power up to 7,500VA AC and 9,000W DC
 • Output Voltage max. 360V AC and +/- 500V DC
 • High Inrush Current Capability up to 200A
 • Extended trigger and control capabilities (NetWave 7.3)
 • Built-in Arbitrary Waveform Generator for easy generation of complexe waveforms
 • Standard Test Routines for IEC/EN requirements as well as for Aircraft and MIL-STD testing
 • Built-in voltage and current measurement (option)
 • Multiple Interfaces

Application

NetWave – Simulation of the most required power supply phenomenon

The NetWave series (1-phase) are single phase AC/DC power sources, specifically designed to meet the requirements as per the standards IEC/EN 61000-4-13, -4-14 and -4-28. Used as a DC power source it covers the requirements as per the standards IEC/EN 61000-4-17 (Ripple on DC) and IEC/EN 61000-4-29 for voltage dips and interruptions on DC supplies.
With its low distortion and high stability, even if supplying dynamic loads, the NetWave series guarantees full compliant measurements for harmonics and flicker testing as per IEC/EN 61000-3-2,-3-3, -3-11 and -3-12 as well as JIS C 61000-3-2.
The NetWave series is well suited for testing inverters (e.g. solar power, wind power) and e-vehicles.
Additionally, the NetWave series (1-phase) offers the necessary capabilities for avionics testing as per DO-160, Airbus ABD0100 and Boeing as well as per MIL-STD-704.
Benefits

NetWave – The powerful multitalent for AC and DC supply simulation

The programmable AC and DC power source with its wide frequency bandwidth offers powerful waveform generation capabilities for various test applications in the EMC area and for avionics testing. Based on a Dual-Processor technology, with an integrated high-performance PC, a digital signal processor (DSP) and equipped with a hard disk the NetWave is capable to generate and record waveforms in realtime.

Its output power with low distortion and high stability, even if supplying dynamic loads, guarantees full compliant measurements for harmonics and flicker testing as per IEC/EN 61000-3-2, JIS C 61000-3-2 and IEC/EN 61000-3-3 as well as per IEC/EN 61000-3-11 and IEC/EN 61000-3-12. The NetWave is well suited for testing inverters of solar and wind power generators and e-vehicles. Additionally, the NetWave offers full capabilities for avionics testing as per DO-160, Airbus ABD0100 and Boeing as well as per MIL-STD-704. 

According to standard requirements a pure sinusoidal voltage is needed for harmonics and flicker measurements. The output voltage of the NetWave is therefore guaranteed to have a very low distortion (THD) of less than 0.1% regardless of the load.
 

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EMTEST-Programmable Multifunctional AC/DC Power Sources (Model: NetWave Series 1-phase).

2 COMMENTS

 1. … [Trackback]

  […] There you will find 94748 additional Info to that Topic: ino.com.vn/khac-do-luong-kiem-tra/emtest-programmable-multifunctional-ac-dc-power-sources-model-netwave-series-1-phase/ […]