EMTEST-Voltage Surge Simulator (Model: VSS 500N12)

0
408
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

  • Surge voltage up to 12kV
  • Wave form 1.2/50us
  • Built-in source impedance
  • Interlock
  • Warning lamp control
  • Voltage/current measurement
  • Spark-over detection
  • Manual operation
  • USB (optical link) and GPIB interface

Application

Voltage surge simulation

The voltage surge simulator VSS 500N12-series generates high voltage transients as required by several IEC standards. The voltage surge pulses are used to test the isolation (voltage withstand) capability of components, sockets, connectors, cables and many other items.
Spark over detection and voltage/current measuring functions are included in the generator.
Benefits

VSS 500N12 – 12kV Voltage surge simulator

The VSS 500N12 is a surge voltage simulator specifically designed to test insulation material, components, sockets, connectors, cables and many more items to their voltage withstand capability. Testing the voltage withstand capability by means of a transient test pulse is the most common alternative to tests using a.c. or d.c. voltages.
By means of the built-in voltage and current monitors and the Spark Over Detection you are offered detailed test results to judge the quality of the DUT.
Safety precautions are taken to assure safe operation at this high voltage level. The VSS 500N12 provides interlock and warning lamp control. By means of an optional test box the operator can be further protected to avoid direct contact with high voltage and to avoid harm from exploding components or fragments of them when failing.
iec.control remote control and documentation software allows fully automated testing.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EMTEST-Voltage Surge Simulator (Model: VSS 500N12).