EMTEST-Voltage Surge Simulator (Model: VSS 500N10)

0
210
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

  • Surge voltage up to 10kV
  • Generator designed to comply with IEC 60065
  • Generator designed to comply with UL 6500
  • Interlock
  • Warning lamp control
  • Manual operation
  • USB (optical link) and GPIB interface

Application

Voltage Surge Simulation

As per safety test requirements the insulation between accessible parts or parts connected to them and hazardous live parts shall be able to withstand surges due to transients, caused e.g. by lightning events and entering the apparatus through the antenna terminal. The voltage surge simulator VSS 500N10 generates high voltage transients as required by EN/IEC 60065 and UL 6500 standards for safety tests on audio, video and similar electronic apparatus.
Such test is also required by EN/IEC 60950-1 for safety testing of Information Technology equipment.
Benefits

VSS 500N10 – 10kV Voltage surge simulator for saftey testing

The VSS 500N10 is a surge voltage simulator specifically designed to meet the surge test requirements for safety tests on audio, video and similar apparatus. The standards specify the components for the pulse generation. A special switch is used in the VSS 500N10, designed to avoid any energy to dissipate in arcing or inadequate isulation.
Safety precautions are taken to assure safe operation at this high voltage level. The VSS 500N10 provides interlock and warning lamp control.
iec.control remote control and documentation software allows fully automated testing.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EMTEST-Voltage Surge Simulator (Model: VSS 500N10).