EMTEST-Voltage Surge Generator (Model: VSS 500N6)

0
260
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Highlights

  • Surge pulse 1.2/50us up to 6.6kV
  • 5 different test levels
  • Source impedance 500ohm
  • Constant Energy of 0.5J at each test level
  • Peak voltage/current measurement
  • Spark-over detection
  • Interlock
  • Warning lamp control
  • Manual operation
  • USB and GPIB interface

Application

Voltage surge simulation

The surge simulator type VSS 500N6 generates high voltage transients as required by IEC 60255-5 with a source impedance of 500ohm for transient overvoltage tests on "Protection Relays". The output voltage ranges up to 6.6kV, covering for tests levels 1 to 5. 
The no-load waveshape corresponds to IEC-61180-1. For this kind of testing the IEC 60255-5 standard requires a fixed energy of 0.5J at each test level.
Benefits

VSS 500N6 – Voltage surge generator with constant pulse energy

The VSS 500N6 is designed as per IEC 60255-5 meeting the requirement to maintain a constant pulse energy at different test levels as specified by the standard. Such tests are specified for transient overvoltage tests on protection relays. The test generator itself follows the specifications as per IEC 61180-1 and covers the predefined voltage levels corresponding to the most used test voltages used for relay testing.
Fail inputs are offered as standard for DUT monitoring purposes. Peak values of voltage and current are shown in the display and these values are transferred to the software for reporting.
To comply with safety regulations the VSS 500N6 is equipped with a contact to control warning lamps and with a safety interlock.
Pre-programmed Standard Test routines allow highest user convenience. Still the VSS 500N6 offers the Quick Start test routine where parameters can be changed on-line during the test.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | EMTEST-Voltage Surge Generator (Model: VSS 500N6).