Fluke/Philips-Universal Frequency Counter (Model PM 6685)

0
187
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The Fluke PM 6685 Frequency Counter brings calibration lab accuracy to field measurements

The PM 6685 is easy to use, compact, and most important of all, it has today's smartest input triggering for frequency measurements. The battery option for the PM 6685 maintains oven stability for 20 hours, giving you instant oven performance even after long transportation.

Features

Cal lab performance in the field

With 10 digits per second resolution, plus overflow (11th and 12th digits), it delivers high accuracy measurements instantly. The standard timebase offers a stability of better than 5E-7 per month, and better than 5E-11 per month with the PM 6685R Rubidium Counter.

Built in capabilities simplify tricky measurements

The PM 6685's built-in intelligence eliminates a lot of button pushing. Just plug it in, and it automatically selects optimum trigger level and input sensitivity for excellent noise immunity.

Analog bar graph

The analog bar graph displays signal strength and input sensitivity to assist instrument setup and RF tuning applications.

300 MHz basic input range; options for 2.7 GHz and 8 GHz.

Measurement functions

Frequency, Burst Frequency, Period A, Ratio A/E C/A, Pulse Width A, Duty Factor, Totalize A.

Auxiliary functions

External Arming, External Gate, Nulling/Frequency Offset.

Options & accessories

External Reference Multiplier (1,5,10 MHz), GPIB Interface, Battery Unit.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Fluke/Philips-Universal Frequency Counter (Model PM 6685).