GARMIN, Global Positioning System (GPS 25 Series )

0
314
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Looking to GPS as an embedded solution for your product? Garmin's high-performance GPS engines are just what you've been looking for. The GPS 25 Series offers a compact profile that includes all the features you need, such as a realtime clock, PPS timing output, non-volatile memory, differential GPS capability, and raw measurement output for both pseudorange and phase data-right on board. Garmin's 12-channel GPS 25 Series engines offer superior performance, very low-power efficiency, and flexibility for any application.

Available Versions:

    * GPS25 — LVC Accepts power from unregulated low voltage power supplies between 3.6 and 6 VDC. Asynchronous serial data interfaces via 2 serial ports with CMOS voltage level outputs, RS-232 polarity.*
    * GPS25 — LVS Accepts power from unregulated low voltage power supplies between 3.6 and 6 VDC. Asynchronous serial data interfaces via 2 serial ports with true RS-232 voltage level outputs.*
    * GPS25 — HVS Accepts power from unregulated high voltage power supplies between 6 and 40 VDC. Asynchronous serial data interfaces via 2 serial ports with true RS-232 voltage level outputs.*

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | GARMIN, Global Positioning System (GPS 25 Series ).