S Parameter Test Set-Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
305

   Vui lòng liên hệ với chúng tô chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
85046A S PARAMETER TEST SET 

AGILENT 85047A S PARAMETER TEST SET 

AGILENT 8510C S PARAMETER TEST SET 

AGILENT 8517B S PARAMETER TEST SET 

HEWELETT PACKARD 85047A S PARAMETER TEST SET 

HEWLETT PACKARD 85046A S PARAMETER TEST SET 

HEWLETT PACKARD 85046B S PARAMETER TEST SET 

HEWLETT PACKARD 85047A S PARAMETER TEST SET 

HEWLETT PACKARD 87050A S PARAMETER TEST SET 

HEWLETT PACKARD 87511A S PARAMETER TEST SET 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
RF / MICROWAVE TEST EQUIPMENT