Filters -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
327

   Vui lòng liên hệ với chúng tô chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
83485B 4TH ORDER FILTER 

AGILENT FILTER MODULE 

AGILENT 0955-0759 MICROWAVE FILTER 

AGILENT 11684A LOW PASS FILTER 

AGILENT 11685A LOW PASS FILTER 

AGILENT 11686A LOW PASS FILTER 

AGILENT 11688A LOW PASS FILTER 

AGILENT 11689A LOW PASS FILTER 

AGILENT 83103A 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 83484A FILTER MODULE 

AGILENT 83485A 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 83485A 4TH ORDER FILTERS 

AGILENT 83485A FILTER 

AGILENT 83485A FILTER PLUG IN 

AGILENT 83485B 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 83485B FILTER 

AGILENT 83485B FILTER PLUG IN 

AGILENT 83485B OPT 040 FILTER, 4TH ORDER 

AGILENT 83486A 1250/2488 MB/S FILTERS 

AGILENT 83486A 4TH ORDER FILTER 

Agilent 83486A 4TH Order Filters 

AGILENT 83486A 4TH ORDER FILTERS 

AGILENT 83486A FILTER 

AGILENT 83486A FILTER MODULE 

AGILENT 83486A FILTER PLUG IN 

AGILENT 83486A/OPT H48 FILTER MODULE 

AGILENT 83487A 1250/2125 MB/S FILTERS 

AGILENT 83487A 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 83487A FILTER 

AGILENT 83487A FILTER MODULE 

AGILENT 86101A 1063/1250 MB/S FILTERS 

AGILENT 86101A 1250/2125 MB/S FILTERS 

AGILENT 86101A 2125/2488 MB/S FILTERS 

AGILENT 86101A 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 86101A FILTER 

AGILENT 86101A FILTER MODULE 

AGILENT 86102A FILTER 

AGILENT 86103A 1063/1250 MB/S FILTERS 

AGILENT 86103A 1063/1256 MB/S FILTERS 

AGILENT 86103A 155/622 MB/S FILTERS 

AGILENT 86103A 2125 MB/S 4TH ORDER FILTERS 

AGILENT 86103A 2125/2488 MB/S FILTERS 

AGILENT 86103A FILTER 

AGILENT 86103A FILTER MODULE 

AGILENT 86103A ORDER FILTERS 

AGILENT 86103A/OPT 48 FILTER MODULE 

AGILENT 86103B 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 86103B FILTER 

AGILENT 86105A 2488 MB/S FILTER 

AGILENT 86105A 2488 MB/S FILTERS 

AGILENT 86105A 2488/9952 MB/S FILTERS 

AGILENT 86105A 2488/9953 MB/S FILTER 

AGILENT 86105A 2488/9953 MB/S FILTERS 

AGILENT 86105A 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 86105A 622 MB/S FILTERS 

AGILENT 86105A 622/2488 MB/S FILTERS 

AGILENT 86105A FILTER 

AGILENT 86105A FILTER MODULE 

AGILENT 86105A FILTERS MODULE 

AGILENT 86105A OSCILLOSCOPE FILTER MODULE 

AGILENT 86105A/OPT 94 FILTER MODULE 

AGILENT 86105B 2666 MB/S FILTER 

AGILENT 86105B FILTER 

AGILENT 86105C 9953 MB/S 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 86106A 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 86106A 4TH ORDER FILTERS 

AGILENT 86106A 5TH ORDER FILTER 

AGILENT 86106A 9953 MB/S 4TH ORDER FILTER 

AGILENT 86106A 9953 MB/S 4TH ORDER FILTERS 

AGILENT 86106A ORDER FILTER 

AGILENT 86106A Order Filter 

AGILENT 86106B 10 GB/S AND 11.095 GB/S FILTERS 

AGILENT 86106B 9.953-11.0955 GB/S FILTERS 

AGILENT 86106B FILTER 

AGILENT 86106B FILTERS 

AGILENT 86109A FILTER MODULE 

AGILENT 86112A FILTER MODULE 

AGILENT 86113A RF FILTER 

AGILENT 86120A OPT H40 2125/4250 MB/S FILTERS 

AGILENT E1430A 10MSA/SADC+FILTER+FIFO 

AGILENT E1438C 100MS A/S ADC FILTER&MEMRY 

AGILENT N/A 4TH ORDER FILTER 

ASHCOFT F/O SECONDARY FILTER I/O 

ASHCROFT FILTER IN TEMP 

BENTLY NEVADA TK81 TUNABLE FILTER / VIBRATION METER 

BRINKMAN 952010221 UV-VIS FILTER SET 

BRUEL & KJAER 1624 OCTAVE FILTER SET 

BRUEL & KJAER 1625 OCTAVE FILTER SET 

BRUEL&KJAER 1613 OCTAVE FILTER 

Chroma A615008RA147699 Chroma DC Noise Filter 

FREQUENCY DEVICES 9002 FILTER 

HAEFEL PF-SURGE 16.1 COUPLING FILTER 

HEWLETT PACKARD 4TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 11678A LOW PASS FILTER KIT 

HEWLETT PACKARD 3048A AM DETECTOR FILTER 

HEWLETT PACKARD 360A LOW PASS FILTER 

HEWLETT PACKARD 83483A FILTER MODULE 

HEWLETT PACKARD 83485A 4TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 83485A 4TH ORDER FILTER OPTICAL PLUG-IN 

HEWLETT PACKARD 83485A FILTER MODULE 

HEWLETT PACKARD 83485B 4TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 83485B FOURTH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 83486A 1063/1250 MB/S FILTERS 

HEWLETT PACKARD 83486A 4TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 83486A 4TH ORDER FILTERS 

HEWLETT PACKARD 83486A FILTER 

HEWLETT PACKARD 83486A FILTER MODULE 

HEWLETT PACKARD 83487A 1063 MB/S 4TH ORDER FILTERS 

HEWLETT PACKARD 83487A 1063/1250 MB/S FILTERS 

HEWLETT PACKARD 83487A 4TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 83487A FILTER 

HEWLETT PACKARD 85420E RF FILTER SECTION 

HEWLETT PACKARD 85460A RF FILTER 

HEWLETT PACKARD 85460A RF FILTER SECTION 

HEWLETT PACKARD 86103A FILTER 

HEWLETT PACKARD 86106A 4TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 86106A 5TH ORDER FILTER 

HEWLETT PACKARD 86106B 10GB/S AND 11.095GB/S FILTER 

HEWLETT PACKARD 8970B NOISE FILTER METER 

HEWLETT PACKARD E1430A 10MSA/SADC FILTER + FIFO 

HEWLETT PACKARD E1430A 10MSA/SADC+FILTER+FIFO 

HEWLETT PACKARD E1430A ADC+FILTER+FIFO 

ICA N/A FILTER INTEGRITY TESTER 

IDS FITEL TB9226 + 1SU1 GRATING FILTER 

INTERNATIONAL LIGHT SEL033 LIGHT SENSOR W/FILTER 

ITHACO 4302 DUAL FILTER 

JDS JDS TB9 TUNABLE FILTER 

JDS TB9 OPTICAL GRATING FILTER 

JDS TB9226=1SU1 OPTICAL GRATING FILTER 

JDS FITEL TB9 OPTICAL GRATING FILTER 

JDS FITEL TB9226-FA OPTICAL GRADING FILTER 

JDS UNIPHASE MAPF+1GC001FP TUNABLE FILTER PLUG IN 

JDS UNIPHASE MAPF+1GG0X1SC TUNABLE FILTER 

JDS UNIPHASE TB3 TUNABLE FILTER 

JDS UNIPHASE TB9 GRATING FILTER 

JDS UNIPHASE TB9 OPTICAL GRATING FILTER 

JDSU MAPF+1GG001FP TUNABLE FILTER 

JDSU MAPF+1GK0X1FP TUNABLE FILTER 

KEITHLEY 37617C FILTER PAC 

KEITHLEY 37617C W-R FILTER PACK 

KEITHLEY 37946C FILTER PACK 

KEITHLEY 37946C MOBILE FILTER PACK 

KEITHLEY N/A FILTER PACK 

KEITHLY 33551C FILTER PACK 

KEITHLY 37617C FILTER PACK 

KEITHLY 37946C FILTER PACK PLUS 

KROHN HITE 3202 FILTER 

KROHN HITE 3800 TRACKING FILTER 

KROHN HITE 3940 CHANNEL FILTER 

KROHN-HITE 3100A FILTER 

KROHN-HITE 3202 DUAL VARIABLE FILTER 

KROHN-HITE 3202 FILTER 

KROHN-HITE 3202 VARIABLE FILTER 

KROHN-HITE 3202R FILTER 

KROHN-HITE 3362 FILTER 

KROHN-HITE 3362 FILTER DUAL CHANNEL HP/LP TUNABLE ACTIVE 4-POLE FILTER 

KROHN-HITE 3940 DUAL CHANNEL FILTER 

KROHN-HITE 3940 FILTER 

KROHN-HITE 3940 PROGRAMMABLE 2MHZ FILTER 

KROHN-HITE 3945 MULTI CHANNEL FILTER 

MATRIX TEST EQUIPMENT AFS-12 BANDPASS FILTER 

MEISSNER 2-222 FILTER 

MEISSNER CFMF0.8-33B1 FILTER 

MEISSNER CSVTH0.1-222 PARTICAL COUNTER FILTER 

MEISSNER GSSM0.1-222 CAPSULE FILTER 

MEISSNER GSSM0.2-222 CAPSULE FILTER 

MEISSNER GSSM0.2-222 PARTICAL COUNTER FILTER 

MEISSNER GSSM0.4-222 CAPSULE FILTER 

MEISSNER GSSM0.4-222 PARTICAL COUNTER FILTER 

MFS N/A MICRON FILTER SET 

MICRO-TRONICS BRM50701 BAND REJECT FILTER 

MICRO-TRONICS BRM50702 BAND REJECT FILTER 

MICRO-TRONICS HPM12558 HIGH PASS FILTER 

MICRO-TRONICS HPM13003 HIGH PASS FILTER 

MICRO-TRONICS HPM50111 HIGH PASS FILTER 

MICRO-TRONICS LPM13002 LOW PASS FILTER 

MOELLER JP-5 FILTER DIFFERENTIAL PRESSURE 

N.F 3624 DUAL CHANNEL FILTER 

N/A N/A OIL FILTER WRENCH 

N/A N/A OS FILTER 

NA 11065-B 1G1 MOUNTING BRACKET DOUBLE FILTER-BOUGHT 

NA NA ILLUMINANCE FILTER 

NDC NDC-05-000-0579 VC FILTER AF GAUGE 

NDC NDC-05-000-0579 VC FILTER GAGE 

NDC NDC-05-000-4108 VC FILTER AF TEST GAUGE 

OPHIR 1Z02410 SH FILTER 

OPHIR 1Z02412 OPTICAL POWER FILTER 

ORANGE RESEARCH 1 MDE L/O FILTER DIFF 

ORANGE RESEARCH NA 2 MDE LO FILTER DIFF 

PCI TECH BP-8720 BANDPASS FILTER 

QUAN-TECH LABS 2181 FILTER UNIT 

QUEST OB-100 OCTAVE FILTER SET 

QUEST OB-45 OCTAVE BAND FILTER 

QUEST OB-50 OCTAVE FILTER 

QUEST ELECTRONICS OB-300 FILTER SET 

QUEST TECHNOLOGIES OB-50 OCTAVE BAND FILTER 

QUEST TECHNOLOGIES OB-50 OCTAVE FILTER SET 

RACOR 51034 ADAPTER-OIL FILTER SEAL 

REACTEL INC. 12B2-1500-1030S11 BAND PASS FILTER 

SANTEC 07F-930 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC 0TF-930 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OFT-920 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF 910 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF 930 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF-910 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF-920 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF-920 OPTTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF-930 FILTER 

SANTEC OTF-930 OPTICAL TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF-930 OPTICAL TUNEABLE FILTER 

SANTEC OTF-930 OPTICAL TURNABLE FILTER 

SANTEC OTF-950 WAVELENGTH & BANDWIDTH TUNABLE FILTER 

SANTEC OTF930 OPTICAL TURNABLE FILTER 

SIERRA NA LO AFTER FILTER FIRE PUMP #3 

SIMPSON 898 FILTER 

SIMPSON 898 OCTAVE BAND FILTER 

SIMPSON 898 OCTIVE BAND FILTER 

SOLAR 8907-250-TS-24- FILTERING NETWORK 

SOLAR ELECTRONICS CO. 7801-5.0 FILTER, HIGH PASS 

SOLAR ELECTRONICS CO. 7801-5.0 HIGH PASS FILTER 

SOLAR ELECTRONICS CO. 8310-1.0 HIGH PASS FILTER 

SS&C 7999-7705 OS FILTER 

STANFORD REASEARCH SR650 CHANNEL FILTER 

STANFORD REASEARCH SYSTEMS SR650 FILTER, DUAL CHANNEL 

STANFORD RESEARCH SR650 DUAL CHANNEL FILTER 

STANFORD RESEARCH SYSTEMS, INC. SR650 DUAL CHANNEL FILTER 

SYNTEC OTF-930 TUNABLE FILTER 

TRILITHIC VF-4 BAND PASS FILTER 

TRILITHIC VF-4-CC FILTER SET 

TRILITHIC VF-4-CC QUAD-FILTER 

TRILITHIC VF-4-XX BANDPASS FILTER 

UDT 248/S370 FILTER/OPTOMETER SET 

WEKSLER L/O FILTER I/O 

WEKSLER N/A JP-5 SERVICE FILTER INLET PRESSURE 

WEKSLER N/A JP-5 SERVICE FILTER OUTLER PRESSURE 

WEKSLER N/A JP-5 TRANSFER FILTER INLET PRESSURE 

WEKSLER N/A JP-5 TRANSFER FILTER OUTLER PRESSURE 

WEKSLER NA 1 MDE F/O FILTER DIFF IN 

WEKSLER NA 2 MDE F/O FILTER DIFF IN 

WEKSLER NA 2 MDE F/O FILTER DIFF OUT 

WEKSLER NA FO FILTER DIFF OUT 

WEKSLER NA LO BEFORE FILTER FIRE PUMP #3 

WESTREN SENSORS L/O FILTER I/O 

WHITE INSTRUMENTS 2640 FILTER SET 

WIKA PRE-FILTER I/O 

WINTERS L/O FILTER DIFFERNTIAL 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
RF / MICROWAVE TEST EQUIPMENT