Ring Gage – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị vòng đo

2
510

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

ALAMEDA .112-40 UNC-2A THREAD RING GAGES

ALAMEDA .190-32 UNF-2A THEREAD RING GAGES

ALAMEDA 3/8-16 UNC 2A THREAD RING GAGES(2)

IDEAL 0-80 UNF-2A THREAD RING GAGES

IDEAL 2-56 UNC-2A THREAD RING GAGES

IDEAL THREAD GAGE 4-40 UNC-2A THREAD RING GAGES

MISC. N/A THREAD RING GAGES

PD CO. 112-40 UNJC-3A THREAD RING GAGES

PENNOYER DODGE 1/2-20 UNJS-3A THREAD RING GAGES, GO & NO-GO

PENNOYER DODGE 4-40 UNC-2A LH THREAD RING GAGES

PONAM 1/2-13 UNC-2A THREAD RING GAGES, GO & NO-GO

PONAM 3/4-10 UNC-2A THREAD RING GAGES, GO & NO-GO

PONAM 5/16-18 UNC-2A THREAD RING GAGES, GO & NO-GO

VTG 5/16-32 UNEF-2A THREAD RING GAGES

WIDELL .250-20 UNRC-2A THREAD RING GAGES

UKN 3/4-32 UN-2A GO/NOGO THREAD RING GAGES

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Gage

2 COMMENTS