AOIP-Oceanus 6, dry block, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system (Model:OCEANUS 6)

1
345
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Oceanus 6 calibrates temperature probes from -25°C (in ambient of 20°C) to 140°C, with a substantially large calibration volume, 52 mm diameter by 300 mm deep. It can be used as a dry block, a liquid bath and as a blackbody source. As a traditional dry block, several thermometers can be quickly calibrated. Accessories can convert it to a stirred liquid bath, for surface sensor calibration, to calibrate infrared thermometers and even to be used as an ITS-90 fixed point system with calibration uncertainties as small as 0.0002°C.

Oceanus 6 is available in two models, the BASIC (B) and the SITE (S).

The B model includes a sophisticated temperature controller with a dual display for set temperature and dry block temperature,

The S model additionally includes an in-built temperature digital indicator to which an external temperature sensor can be connected, giving greater accuracy eliminating temperature gradient and loading errors.

For liquid bath, surface sensor and Blackbody use, an external thermometer should always be used. 

For laboratory accuracy, Oceanus 6 can be used with high-end temperature indicator.

The Oceanus 6 offers unprecedented accuracies of 0.0002°C (2 sigma) at the Water Triple Point and the Gallium Melt temperature and up to 0.005°C in the stirred liquid bath option (by comparison). 

Temperature range 45°C (Tamb 20°C) to +140°C
Absolute stability over 30 min:

Dry block

Stirred liquid bath

Ice / Water bath

Blackbody source

Surface sensor calibration

ITS-90 Fixed Point


±0.03°C

±0.025°C

±0.001°C

±0.3°C

±0.5°C

±0.0002°C
Cooling time 20°C to -10°C: 90 min
Heating time -10°C to 80°C: 60 min
Calibration volume 50 x 300 mm depth
Standard insert 6 holes: 8 mm

Depth: 250 mm

General specifications

Size 430 x 310 x 300 mm
Weight 17 kg
Display Resolution: 0.01 to -19.99 / 99.99 and 0.1 to 100.0 / 140.0

Units: °C, °F, K
Power supply 108 / 130 V, 50/60 Hz or 208 / 240 V, 50/60 Hz

300 Watts
Communication ports RS 232

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | AOIP-Oceanus 6, dry block, liquid bath, Blackbody source & Fixed Point system (Model:OCEANUS 6).

1 COMMENT

  1. … [Trackback]

    […] Read More Info here on that Topic: ino.com.vn/aoip/aoip-oceanus-6-dry-block-liquid-bath-blackbody-source-fixed-point-system-modeloceanus-6/ […]