Hewlett-Packard / Agilent Technologies, 30W Power Supply, 35V, 0.8A or 60V, 0.5A (E3641A)

0
316
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Agilent basic DC power supplies offer essential features for a tight budget. The single & dual output, 30-100 W GPIB E3640 series provide small, compact size for bench and system use; low output ripple and noise; and built-in measurements and basic programmable features. The Agilent 30W, single output E3641A is a stable and reliable power supply for benchtop and basic automated test applications, and enables versatile solutions for tests that require moderate speed and precision with both GPIB and RS232.

Output Ratings (@ 0°C to 40°C)

  • Range 1: 0 to 35 V / 0.8 A
  • Range 2: 0 to 60 V / 0.5 A

Programming Accuracy (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  • Voltage: <0.05% + 10 mV (<0.1% + 25 mV for output 2 of E3646/47/48/49A)
  • Current: <0.2% + 10 mA

Ripple & Noise 20 Hz to 20 MHz

  • Normal Mode Voltage: <8 mVpp / 1 mVrms
  • Normal Mode Current: <4 mArms
  • Common Mode Current: <1.5 uArms

Readback Accuracy (@ 25°C ±5°C), ±(% output + offset)

  • Voltage: <0.05% + 5 mV (<0.1% + 25 mV for output 2 of E3646/47/48/49A)
  • Current: <0.15% + 5 mA (<0.15% + 10 mA for output 2 of E3646/47/48/49A)


Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Hewlett-Packard / Agilent Technologies, 30W Power Supply, 35V, 0.8A or 60V, 0.5A (E3641A).