Kikusui- FM/AM Stereo Standard Signal Generator (Model:KSG4310)

1
447
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Model KSG4310 is FM/AM stereo signal generator that cover a frequency range of 10 kHz to 280 MHz. Incorporating FM stereo and AM stereo (Motorola C-QUAM(TM )system) modulators, model KSG4310 is also highly desirable for their compact and labor-saving design.
It also incorporates several features and improvements, such as electronic attenuators for improved reliability, a variable AF generator, and a memory scan function, all added while keeping costs at low levels. As a result, the KSG4310 has become the standard in signal generators while at the same time offering superior cost performance.

Features

  • Signal generator, FM stereo modulator, AM stereo(C-QUAM) modulator, and AF generator incorporated into a single unit
  • High resolution of 10 Hz in a full bandwidth and 8-digit display
  • Setting resolution of 0.1 dB
  • Equipped with electronic attenuators
  • Internal modulation frequency can be arbitrarily set between 50 Hz and 15 kHz at resolution of 50 Hz
  • Memory capable of storing 100 different panel settings
  • EXT I/O port to expand the range of applications available

Lineup

Model Specification
KSG4310 280MHz Signal generator, FM stereo modulator, AM stereo(C-QUAM) modulator, and AF generator incorporated into a single unit, Equipped with electronic attenuators
> Manual.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Kikusui- FM/AM Stereo Standard Signal Generator (Model:KSG4310).

1 COMMENT

  1. … [Trackback]

    […] Read More on on that Topic: ino.com.vn/khac-do-luong-kiem-tra/kikusui-fm-am-stereo-standard-signal-generator-modelksg4310/ […]