Kikusui-Time Interval DVD/ CD Jitter Meter (Model:KJM6765 )

0
214
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The KJM6765 employs the time interval method for measuring jitter in CD players as well as in DVD players, based on principles successfully used in the KJM6755A. The frequency response characteristics of the symmetry follow-up circuit, PLL clock regeneration circuit, and equalizer circuit in the DVD mode comply with the DVD Book, while those of the symmetry follow-up circuit and PLL clock regeneration circuit in the CD mode adhere to the Compact Disc Reference Measuring Methods Specification Guideline Ver. 1.0, May 1999. Moreover, the KJM6765 has an INHIBIT INPUT terminal, enabling it to measure jitter during track jumps or with the index part of the DVD or CD masked.
With the advent of multi-disc players, standardization of the measurement principle for jitter in CD players and DVD players contributes to productivity improvements and reduction in equipment costs. And above all else, it ensures the reliability of measurement results.

Features

  • Enables time-interval-based measurement of jitter in DVD/CD players
  • Supports a clock frequency of 4.1 MHz to 60 MHz
  • Equipped with an INHIBIT INPUT terminal as standard
  • Incorporates a memory (4 addresses) for presetting the panel settings
  • An I/O port has been added for handshaking with an external evaluation unit or jigs
  • Equipped with GPIB interface (models with GPIB interface only)

Lineup

Model Specification
KJM6765 Enables time-interval-based measurement of jitter in DVD/CD players, Supports a clock frequency of 4.1 MHz to 60 MHz, Equipped with an INHIBIT INPUT terminal as standard, Incorporates a memory (4 addresses) for presetting the panel settings, An I/O port has been added for handshaking with an external evaluation unit or jigs
> Manual…
KJM6765 WITH GPIB Enables time-interval-based measurement of jitter in DVD/CD players, Supports a clock frequency of 4.1 MHz to 60 MHz, Equipped with an INHIBIT INPUT terminal as standard, Incorporates a memory (4 addresses) for presetting the panel settings, An I/O port has been added for handshaking with an external evaluation unit or jigs, Equipped with GPIB interface

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Kikusui-Time Interval DVD/ CD Jitter Meter (Model:KJM6765 ).