Land-Target Orbiter thermometer

0
202
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 Overview

Target Orbiter Thermometers are available in both System 4 and UNO stand alone radiation thermometer formats. Combining fast, millisecond response with peak picker signal processing, they represent a single, compact and very elegant solution to many measurement problems.

Specification

Temperatures
Low Temperature (C): 10 High Temperature (C): 50
Low Temperature (F): 50 High Temperature (F): 122
Technical Details
Model: System 4 thermometers UNO stand alone thermometers
Ambient Temperature Range:
10 to 50°C/50 to 122°F
Rate of rotation of target about optic/mechanical axis
3Hz(±10%)
2°(±10%)
Off axis half angle of target center The thermometer measures accurately on target sizes down to and including 1.25 times the in focus target spot diameter (typically 99.8% of target temperature for 100:1 F.O.V.).
System 4
Model Optical FOV Part Number
M1 600/1600C-V-TO 100:1 092.533
M1 600/1600C-S-TO 100:1 092.534
M1 1100/2900F-V-TO 100:1 092.535
M1 1100/2900F-S-TO 100:1 092.536
M1 800/2600C-V-TO 200:1 092.537
M1 800/2600C-S-TO 200:1 092.538
M1 1500/4700F-V-TO 200:1 092.539
M1 1500/4700F-S-TO 200:1 092.540
M2 300/1100C-V-TO 100:1 092.541
M2 300/1100C-S-TO 100:1 092.542
M2 600/2000F-V-TO 100:1 092.543
M2 600/2000F-S-TO 100:1 092.544
UNO
Model Optical FOV Part Number
U1 600/1600C-V-TO 100:1 092.545
U1 600/1600C-S-TO 100:1 092.546
U1 1100/2900F-V-TO 100:1 092.547
U1 1100/2900F-S-TO 100:1 092.548
U1 800/2600C-V-TO 200:1 092.549
U1 800/2600C-S-TO 200:1 092.550
U1 1500/4700F-V-TO 200:1 092.551
U1 1500/4700F-S-TO 200:1 092.552
U2 300/1100C-V-TO 100:1 092.553
U2 300/1100C-S-TO 100:1 092.554
U2 600/2000F-V-TO 100:1 092.555
U2 600/2000F-S-TO 100:1 092.556
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Land-Target Orbiter thermometer.