OPTISONIC 7300 Biogas (chuyên tư vấn và cũng cấp thiết bị đo lưu lượng)

0
287
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Ultrasonic process gas flow measurement

 • Measurement of dry and wet biogas with variable composition
 • Integrated methane content measurement
 • No moving parts and no pressure
 • The OPTISONIC 7300 Biogas offers an ultrasonic measurement solution for biogas and landfill gas. Biogas, generated from bio feed stocks by fermentation, mainly contains methane and CO2 in a variable composition. It contains also small amounts of other gasses like H2S, Nitrogen and hydrocarbons or can be saturated with water.

   
  The OPTISONIC 7300 is specially designed to measure biogas and landfill gas and can measure this with high CO2 content, saturated with water or with free condensation water present. The flowmeter provides additional functions like calculation of standard volume, methane content measurement and diagnostics features.
   
  The OPTISONIC 7300 Biogas does not have the limitations that are usually associated with traditional gas flow meters like periodical recalibrations, maintenance, pressure loss and a limited flow range. The OPTISONIC 7300 combines the advantages of ultrasonic measurement in a way that it is efficient, reliable and easy to use. 
   

  Highlights

  • Wide flow range
  • Independent of gas density and composition to a large extend
  • No maintenance
  • No recalibration
  • No moving parts, no pressure loss

  Industries

  • Water and wastewater, waste treatment
  • Agricultural sector
  • Biogas plants

  Applications

  • Measurement of raw/wet biogas directly from fermentation
  • Measurement of dry biogas
  • Measurement of landfill gas
  • Measurement of methane content
  • Conversion to standard volume
  • Ultrasonic Flowmeters – UFM 3030

   Ultrasonic Flowmeters – UFM 530 HT

   Ultrasonic Flowmeters – ALTOSONIC III

   Ultrasonic Flowmeters – ALTOSONIC 5

   Ultrasonic Flowmeters – ALTOSONIC V

   Ultrasonic Flowmeters – ALTOSONIC V12

   Ultrasonic Flowmeters – OPTISONIC 3400

   Ultrasonic Flowmeters – OPTISONIC 6300

   Ultrasonic Flowmeters – OPTISONIC 6300 P

   Ultrasonic Flowmeters – OPTISONIC 7300

   Ultrasonic Flowmeters – OPTISONIC 7300 Biogas

   Ultrasonic Flowmeters – OPTISONIC 8300

   Ultrasonic Flowmeters – UFM 800 W Weld-in | UFM 800 C Built-on

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | OPTISONIC 7300 Biogas (chuyên tư vấn và cũng cấp thiết bị đo lưu lượng).