Rohde-schwarz- Spectrum Analyze (Model:R&S®FSU)

0
202
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Key Facts

 • 3.6/8/26/43/46/50/67 GHz
 • TOI > 20 dBm, typ. +25 dBm
 • 1 dB compression: +13 dBm (0 dB RF attenuation)
 • Displayed average noise level: –152 dBm at 2 GHz; –148 dBm at 26 GHz (1 Hz bandwidth)
 • Typ. 77 dB ACLR for 3GPP, typ. 84 dB with noise correction
 • Phase noise: typ. –160 dBc (1 Hz) at 10 MHz carrier offset
 • Noise correction

Brief Description

The R&S®FSU is a high-performance spectrum analyzer with outstanding performance in phase noise, dynamic range and measurement accuracy that meets any challenge in RF analysis – in aerospace and defense or for general microwave applications up to 67 GHz.

To handle the wide variety of measurement tasks in product development, an instrument must offer ample functionality and excellent performance in all areas of interest. The R&S®FSU fully meets these requirements.

Its wide dynamic range makes the R&S®FSU an ideal tool for base station development and testing. That plus the excellent characteristics already incorporated in the standard model, e.g. < 0.3 dB total measurement uncertainty, gated sweep and IF power trigger.

Features & Benefits

 • Shorter development cycles through versatile functions, wide dynamic range and performance

  • Full choice of detectors
  • Versatile resolution filters
  • Full range of analysis functions
  • High dynamic range
 • Innovative solutions through customized options

  • Measuring frequency deviation after settling
  • Power measurement
  • Scalar network analysis with wide dynamic range
 • Spectrum analysis up to 67 GHz/110 GHz

  • Direct frequency range up to 67 GHz
  • Easy expansion of the frequency range to 110 GHz with external mixers from Rohde & Schwarz
  • Support of external mixers up to 1 THz
 • High throughput in production

  • Short test cycles, high throughput
   • Fast time domain power measurement
   • List mode: combined measurement of various parameters with a single command
   • Up to 70 measurements/s in zero span via IEC/IEEE bus, including trace data transfer
   • Fast frequency counter: 0.1 Hz resolution for a measurement time of < 30 ms
  • 859x/8566-compatible IEC/IEEE bus command set
  • High measurement speed

Specifications

R&S®FSU3 R&S®FSU8 R&S®FSU26 R&S®FSU43
Frequency range 20 Hz to 3.6 GHz 20 Hz to 8 GHz 20 Hz to 26.5 GHz 20 Hz to 43 GHz
Reference frequency aging: 1 x 10 –7/year, with R&S®FSU-B4 option: 3 x 10 –8/year
Spectral purity
Phase noise typ. –133 dBc (1 Hz) at 640 MHz in 10 kHz from carrier
Sweep time
Span ≥10 Hz 2.5 ms to 16 000 s
Span 0 Hz (zero span) 1 μs to 16 000 s
Resolution bandwidth 10 Hz to 50 MHz (R&S®FSU43: 10 Hz to 10 MHz), FFT filter: 1 Hz to 30 kHz, channel filter, EMI bandwidth
Video bandwidth 1 Hz to 10 MHz
Display range displayed average noise level to +30 dBm
Displayed average noise level (1 Hz RBW)
1 GHz typ. –158 dBm typ. –158 dBm typ. –156 dBm typ. –156 dBm
7 GHz typ. –154 dBm typ. –156 dBm typ. –153 dBm
13 GHz typ. –153 dBm typ. –153 dBm
26 GHz typ. –148 dBm
40 GHz typ. –143 dBm
Displayed averagenoise level with preamplifier ON
(R&S®FSU-B25), 1 GHz, 1 Hz RBW
< –162 dBm < –162 dBm < –162 dBm < –162 dBm
Displayed averagenoise level with preamplifier ON
(R&S®FSU-B24), 26 GHz, 10 Hz RBW
typ. –166 dBm typ. –166 dBm
Trace detectors Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, RMS, Average, Quasi Peak, CISPR-AV, CISPR-RMS
Total measurement error, f < 3.6 GHz 0.3 dB
Display linearity 0.1 dB (0 dB to –70 dB)
R&S®FSU46 R&S®FSU50 R&S®FSU67
Frequency range 20 Hz to 46 GHz 20 Hz to 50 GHz 20 Hz to 67 GHz
Reference frequency aging: 1 x 10 –7/year, with R&S®FSU-B4 option: 3 x 10 –8/year
Spectral purity
Phase noise typ. –133 dBc (1 Hz) at 640 MHz in 10 kHz from carrier
Sweep time
Span ≥ 10 Hz 2.5 ms to 16 000 s
Span 0 Hz (zero span) 1 μs to 16 000 s
Resolution bandwidth 10 Hz to 50 MHz (R&S®FSU43: 10 Hz to 10 MHz), FFT filter: 1 Hz to 30 kHz, channel filter, EMI bandwidth
Video bandwidth 1 Hz to 10 MHz
Display range displayed average noise level to +30 dBm
Displayed average noise level (1 Hz RBW)
1 GHz typ. –156 dBm typ. –156 dBm typ. –152 dBm
7 GHz typ. –153 dBm typ. –153 dBm typ. –148 dBm
13 GHz typ. –153 dBm typ. –153 dBm typ. –148 dBm
26 GHz typ. –148 dBm typ. –148 dBm typ. –142 dBm
40 GHz typ. –143 dBm typ. –136 dBm typ. –142 dBm
50 GHz typ. –131 dBm typ. –140 dBm
60 GHz typ. –132 dBm
Displayed averagenoise level with preamplifier ON
(R&S®FSU-B25), 1 GHz, 1 Hz RBW
< –162 dBm < –162 dBm
Displayed averagenoise level with preamplifier ON
(R&S®FSU-B24), 26 GHz, 10 Hz RBW
typ. –166 dBm typ. –166 dBm
Trace detectors Max Peak, Min Peak, Auto Peak, Sample, RMS, Average, Quasi Peak, CISPR-AV, CISPR-RMS
Total measurement error, f < 3.6 GHz 0.3 dB
Display linearity 0.1 dB (0 dB to –70 dB)
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Rohde-schwarz- Spectrum Analyze (Model:R&S®FSU).