Series DC Electronic Load (3310F)

1
423
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Each 3310F Series module has its own control and display panel, CC/CR/CV/CP/Dynamic modes, 150 sets Store/Recall memory which provides load set-up more efficiently.,also can be controlled intranet via RS232、Ethernet、USB and GPIB interface.
‧SHORT time setting and SHORT_VH, SHORT_VL setting function,also can measure Short Voltage and Current.
‧Dynamic can be simulated under CC, CP mode. The current Rise/Fall slew rate can be adjusted individually and there is an external signal input so that load can have a simulated Arbitrary Waveform.
‧The additional OCP 、OPP test function operated by both mainframe and module that will be more efficiency and accuracy on OCP, OPP testing.
‧Programmable Load ON/OFF voltage, GO/NG meter check, Voltage meter display “ + “ or “ – “ is selectable and 150 sets Store/Recall larger memory is much advance features for each different application.
‧150 sets test parameter and status storage function can call the storage memory real time in accordance with the auto sequence requirement.

⊙5 digital V/A/W Meter
⊙Power ON status value can be set
⊙High-speed measurement and communication transmission
⊙Flexible CC. CR, CV, CP, Dynamic and Short operation modes
⊙V.A.W. values can be displayed simultaneously
⊙SHORT time setting and SHORT_VH, SHORT_VL setting function
⊙LCD big display
⊙Protections against V, I, W, and ℃
⊙Setting values can be adjusted by rotary knob or push button
⊙Voltage meter display the polarity positive (”+”)or negative (”-”)is selectable
⊙OCP 、 OPP test function
⊙Can be configured in 3302F 〔single channel mainframe〕、3305F〔two channels mainframe〕or 3300F[four channels mainframe〕,and the mainframe with 150 sets Store/Recall memory
⊙SYNC. Load ON function
⊙Optional Interface : GPIB、RS232、USB、LAN

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Series DC Electronic Load (3310F).

1 COMMENT