Shimadzu-Chemical Inkjet Printer (Model:CHIP-1000)

0
312
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Micro-scale reagent delivery

Delivers picoliter volumes of reagent to a target surface using piezoelectric technology.
Shimadzu and Proteome Systems win R&D 100 Award for novel Chemical Inkjet Printing
(CHIP) Technology.

 • Key benefits and features:-
  The CHIP-1000 is a unique device for delivering reagents on a micro-scale. Bringing together piezoelectric technology for surface target chemistry.
  – Each droplet is less than 100pL
  – Each droplet is delivered to a specific surface location such tissue sections and PVDF membranes.
  – The solvent delivery is a non contact method.
 • To support the visualization of the droplet and the area of interest, the system has a camera and an in built scanner. The camera is used to ensure that droplet formation is correct whilst the visible light scanner is used to identify target areas on the surface and creating a target map.
 • The key benefit for this technology is that researchers can consider true micro-scale applications whether it is based on tissue analysis by mass spectrometry or antibody delivery for mass spectrometry.
 • It opens up new horizons in life science – specifically the quickly emerging field of tissue analysis by MS.
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Shimadzu-Chemical Inkjet Printer (Model:CHIP-1000).