Shimadzu-SALD (Model:301V)

0
187
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Equipped with VIOLET LASER

  • SALD-301V is the first particle size analyzer in the world equipped with a violet semiconductor laser (405nm wave length) . The contribution of violet laser increases accuracy and resolution of sub-micron particle size analysis. Especially, Deep blue sub-micron particles (which absorb red laser) can be measured accurately with a violet laser.
  • SALD-301V ideal for wet analysis of paints, foods, drinks, cosmetics, and pharmaceuticals.
  • Measuring Range:

    Model-1 : 0.1-50um
    Model-2 : 0.1-350um

Specifications SALD-301V

Model Components Measurement cell Measuring Range Footprint
Model-1 Measurement unit Beach cell 0.1-50μm 870cm2
Model-2 Measurement unit with Sampler Beach cell/Flow-thru cell 0.1-350μm 1470cm2
Method Laser diffraction method
Measurement unit Light source Semiconductor laser(405nm wave length)
Photo sensor Ring-shaped sensor(54 elements)
Power requirement (Standard) 100,110,120,200,220or 240 VAC as ordered,100VA
(With CE mark) 230 VAC,100VA
Dimension and weight About 28cm wide,34cm deep,51cm high,Cand about 25kg in weight
Sampler Sample bath SUS304,200cm3 in capacity
Liquid pump Peristaltic pump,about 1000cm3/min in the maximum capacity rate
Material of wetted parts SUS304,Silicone rubber,polypropylene
Power requirement (Standard) 100,110,120,200,220or 240 VAC as ordered,100VA
(With CE mark) 230 VAC,100VA
Dimensions and weight About 24cm wide,23cm deep,29cm high,Cand about 11kg in weight
Measurement cell Beach cell Pyrex glass,Tetrafluoroethylene
Flow-thru cell Fused silica,SUS304,Vlton
Environment requirements Temperature 10-30° C
Humidity 20-80%

PC System Requirements

Processor 133Mkz or higher Pentium-compatible CPU
RAM 32 megabytes(MB) of RAM recommended
Operating System Microsoft Windows 95/98/NT4.0/2000
Monitor Super VGA or higher resolution monitor
Available disk space 20 megabytes(MB)
CD-ROM drive Yes
Serial port 1P port

P/N (Parts Number)

Model-1 346-63401-11
Model-2 346-63401-51
Model-1 with CE mark 346-63401-12
Model-2 with CE mark 346-63401-52

Measurement Data

1. Measurement Result in Micro-particle Region

2. Measurement Result of Indigo-Color Paint

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Shimadzu-SALD (Model:301V).