Spectro Analytical Instruments-Mobile Metal Analyzers ( Model:SPECTROTEST )

1
469
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

The SPECTROTEST is a mobile metal analyzer ideal for many applications in the metal producing, metal processing and metal recycling industries. It flaunts its superior performance especially when exact analyses are required, when materials are difficult to identify or when there is a large number of samples to be tested.

The complex instrument design offers many ergonomic advantages for safe and fatigue free onsite operation. The light, thin probe is quickly converted between arc excitation and spark excitation. A probe with an integrated UV optic is available for special measuring applications; in its newest version it can also be utilized with arc excitation.

The SPECTROTEST is even able to identify low alloy steel with the carbon content during the rapid arc excitation mode. In spark mode, the analysis of carbon phosphorous and sulfur belong to the possible applications in addition to the identification of duplex steels using the nitrogen content.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Spectro Analytical Instruments-Mobile Metal Analyzers ( Model:SPECTROTEST ).

1 COMMENT

  1. … [Trackback]

    […] Find More Info here to that Topic: ino.com.vn/khac-do-luong-kiem-tra/spectro-analytical-instruments-mobile-metal-analyzers-modelspectrotest/ […]