Stanford Research- Optical Chopper (Model:SR540)

0
276
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 The SR540 chopper will handle all your optical chopping requirements—from simple measurements to dual-beam and intermodulation experiments. The SR540 has a 4-digit frequency display, front-panel frequency control, analog voltage frequency control and two reference outputs with selectable operating modes.

SR540 Optical Chopper

  • 4 Hz to 3.7 kHz chopping frequencies
  • Low phase jitter
  • Single and dual beam experiments
  • Sum & difference reference outputs
  • Bolt clamp or rod mounting

SR540 Optical Chopper

The SR540 chopper will handle all your optical chopping requirements—from simple measurements to dual-beam and intermodulation experiments. The SR540 has a 4-digit frequency display, front-panel frequency control, analog voltage frequency control and two reference outputs with selectable operating modes. Two anodized aluminum blades are provided: a 5/6 slot blade for frequencies up to 400 Hz, and a 25/30 slot blade for frequencies up to 3.7 kHz. Reference outputs are provided for frequencies corresponding to each row of slots, as well as the sum and difference frequencies.

Optical Chopper Applications

Single-Beam Experiment
In this application, a single optical beam is chopped by the outer row of slots, and the reference output from the right BNC is used to lock the lock-in amplifier to the chop frequency. The inner row of slots could also be used, in which case the left BNC would be the reference output. In either case, the REFERENCE MODE switch is in the “up” position.

Dual-Beam Experiment
In this arrangement, the output from a single source is split and chopped at two different frequencies by the two rows of chopper slots. One beam passes through the experiment while the other is used as a reference beam. The beams are recombined and sent to the same detector. Two lock-ins are used to detect the signals at ƒinner, corresponding to the experimental signal, and ƒouter, corresponding to the reference beam. If the detected signal in the experimental arm is ratioed to the detected signal in the control arm, then effects due to changing source intensity and detector efficiency are removed.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Stanford Research- Optical Chopper (Model:SR540).