Tektronix,True RMS Digital Multimeters (TX3 * TX1)

0
185
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Counts – 50,000 and 5000 (selectable).

Digits – 4-4/5 and 3-4/5 (selectable).

Update Rate – 4/s (5000 count mode), 1/s (50,000 count mode).

20 Segment Analog Bar Graph

Update Rate – 20/s.

Nonvolatile Memory

Locations – 30 (TX3); 10 (TX1).

Peak Hold

1 ms.

DC/AC Voltage

Ranges*1500.0 mV, 5.000 V, 50.00 V, 500.0 V, 1000 V CAT III.

DC Accuracy*1±(0.05% + 1 ct.) (TX3), ±(0.07% + 1 ct.) (TX1).

AC Accuracy*1±(0.4% + 2 ct.) (TX3), ±(0.6% + 2 ct.) (TX1).

Best Resolution – 10 µV (50,000 ct. mode).

DC/AC Current

Ranges*1500.0 µA, 5.000 mA, 50.00 mA, 500.0 mA, 5.000 A, 10.00 A (continuous), 15 A (30 seconds).

DC Accuracy*1±(0.2% + 2 ct.).

AC Accuracy*1±(0.6% + 2 ct.).

Best Resolution – 10 nA (50,000 ct. mode).

Resistance

Ranges*150.00 Ohm, 500.0 Ohm, 5.000 kilohm, 50.00 kilohm, 500.0 kilohm, 5.000 megaohm, 50.00 megaohm.

Accuracy*1±(0.1% + 2 ct.).

Best Resolution – 0.01 Ohm (in 50 Ohm range w/automatic lead calibration).

Capacitance

Ranges – 5.000 nF, 50.00 nF, 500.0 nF, 5.000 µF, 50.00 µF, 500.0 µF, 5.000 mF, 50.00 mF.

Best Accuracy*1±(1.0% + 3 ct.).

Best Resolution – 1 pF.

Frequency

Range – 0.5 Hz to 1 MHz.

Accuracy*1±(0.002% + 1 ct.).

Best Resolution – 0.001 Hz.

Counter – 5-digit; 100,000 count.

Temperature (TX3 Only)

Built-in Digital Thermometer – K-type Thermocouple.

Range – -50°C to +980°C (not including thermocouple range).

Accuracy*1±3°C typical, ±1°C with quick ice bath calibration.

Safety – UL3111-1, CSA1010.1, EN61010-1.

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Tektronix,True RMS Digital Multimeters (TX3 * TX1).