Tinker & Rasor – 50 AMP GPS Current Interrupter (Model: TriStar)

0
203
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Features:
 • 50 AMP @120 volts (6,000 Watt Max).
 • GPS Timing
 • Cycles between 000.005's and 999.999s
 • 110v-240v Auto sensing AC power supply
 • MIL-SPEC locking case
 • Internal cable storage
 • Removable magnetic mount GPS antenna
 • Manual Sync Feature
 • Transfer program information to multiple units
 • All connections made outside of case
 • Keypad operation with large LCD screen
 • Holds 10 programs in memory
 • Non polarity connections
Instrument Includes
 • Model: TriStar  GPS Current Interrupter
 • Cable, 6’ length with clamps
 • 15' Extendable GPS Antenna
 • Synchronization / Data cable (USB A/B) (1)
 • Power cable, AC (120v/240v) (1)
 • Instructions Manual
 • Warranty Card

The Latest in Current Interrupter Technology

All Tinker & Rasor Current Interrupters come complete in one unit with all necessary accessories included, and storage for cables inside the case. Unlike with other manufacturers offerings, there is nothing else to buy or needed to interrupt a rectifier.

Specifications:

 • 50 amps max; A/C or D/C
 • 120 Colt max; A/C or D/C
 • Powered from 115v or 230v (50/50 cycle) A/C

Environment:

Display: OºC to 50ºC (32ºF to 122ºF)

Dimensions:

5.75" X 12.25" x 10" 5 LBS

146mm X 311mm X 254mm 2.27kg

Shipping Dimensions:

14" X 12" X 6" 6LBS

355mm X 304mm x 15.24mm 2.72kg

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Tinker & Rasor – 50 AMP GPS Current Interrupter (Model: TriStar).