Tinker & Rasor – Duel Frequency Locator (Model: Mk V "Ranger")

0
242
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

Features:

 • Radio and audio frequency
 • Inductive or conductive operation
 • On handle to find unknown structures
 • Interrupter feature on transmitter
 • Very accurate depth location (triangulation)
 • RF Pipe & Cable locator (Short Locator)
 • Holiday detection of buried pipe (Pearson Method)
 • Volume control
 • Battery operated
 • Rechargeable NiCad batteries available (optional)
Mk V/S "Short Locator" comes with:
 • Mark V "Ranger" Instrument
 • Adapter, TS/8 to Ranger
 • Headphones with adapter
 • Connecting Cables 
 • Ground Plate
 • Carrying Case
 • (12) "C" Cell Batteries
 • Instructions Manual
Mk-V/H Complete comes with everything the MK-V has plus:
 • Cable Cleats (Set of 4)
 • Cable Connecting Leads – 20'
 • Shoe Cleats (2 pairs)
 • Terminal Board Single Connect PD
 • Terminal Board Double Connect PD
Works with Detectron Model # TS-8

The Mark V "Ranger" can do it all: Finds shorts & opens, locate buried insulators, locate unknown pipes, locate unknown structures. Audio & Radio Frequencies, holiday inspections on buried pipes, accurate depth location, Inductive Operation, Conductive Operation, ECDA tool, Peak Method, Null Method.

Environment:

0ºC to 50ºC (32ºF to 122ºF)

Dimensions:

 • Transmitter-11.375" x 8.5"  weight  3.3 lbs. (289mm x 216mm x 76mm, 1.36kg)
 • Receiver- 11.375" x 8.5" weight  3.4 lbs. (289mm x 216mm x 76mm, 1.81kg)

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Tinker & Rasor – Duel Frequency Locator (Model: Mk V "Ranger").