Tinker & Rasor – Low Voltage Holiday Detector (Model: M1)

1
424
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
Features:
 • 67.5v DC output
 • Audible & Visual holiday detecting indicators
 • 80kΩ – 90KΩ resistance
 • On-board calibration verification
 • Below battery check
 • Headphone jack
 • Form fitting belt unit
 • Battery operated (6 AA ) (A/C version available 115v / 240v)
Included with the M-1:
 • Instrument with batteries
 • 15’ Ground Cable
 • 18" wand with 6' cable
 • Sponge electrode 2" x 7" x 1" (Ships Compressed)
 • 4 oz. Bottle of "water wetter"
 • Instructions Manual
 • (6) AA batteries included
Applications:
 • Use on thin film coatings on conductive substrates such as tanks, concrete, etc.
Recommendations:
 • Conforms to standards for low voltage holiday detectors, such as NACE International RP0188
Calibration:
 • Recommended Annually
Specifications:
 • 67.5v D.C. Output
 • 80 ohm. Resistance for coating on metal
 • 90 ohm. Resistance for coating on concrete
 • (Factory setting is 80 ohm. See Instructions for information on changing setting to 90 ohm.)
Dimensions:
 •  5' x 4' x 2' Case. 1 lbs. (127mm x 101mm x 50.8mm, 45kg)-Instrument in case
 • 20" x 5.5" x 4", 3 lbs. (508mm x 139.7mm x 101.6mm, 1.35kg)-Shipping

Resource & Download

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | Tinker & Rasor – Low Voltage Holiday Detector (Model: M1).

1 COMMENT