Cờ lê lực Norbar – 120123 – Torque Wrenches – Norbar Việt Nam

0
384

 NorTorque Female Torque Handle (Dual Scale) 
Model 100 Female Torque Handle 9×12 (Dual Scale)

Part number: 130123
EAN Bar Code:
NATO number:
Accuracy: ±3%
Operates between:
20.0 – 100.0 N·m
15.0 – 75.0 lbf·ft

TECHNICAL SPECIFICATIONS

  • Length: 360mm
  • Weight: 0.68kg
  • Packed Weight: 1.08kg

Catalogue: Download 

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.