Cờ lê lực Norbar – 130163 – Torque Wrenches – Norbar Việt Nam

0
347

 NorTorque Adjustable 16mm Spigot (N·m)
NorTorque 200 TH (N·m only)

Part number: 130163
EAN Bar Code: 5060207565608
NATO number: –
Accuracy: ±3%
Operates between:
40.0 – 200.0 N·m 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

  • Length: 440mm
  • Weight: 0.78kg
  • End Fitting: 16mm Spigot

Catalogue: Download

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.