NORBAR PROFESSIONAL TORQUE WRENCHES

0
272
Vui lòng liên hệ với chúng tôi– chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

 PROFESSIONAL TORQUE WRENCHES

 

2
15060

TORQUE HANDLE ADJUSTABLE 16mm SPIGOT –
DUAL SCALE
Pro 15, 16mm spigot, 3 – 15 N.m, 27 – 132 lbf.in

15061

Pro 25, 16mm spigot, 5 – 25 N.m, 44 – 220 lbf.in

15062

Pro 50, 16mm spigot, 10 – 50 N.m, 7.5 – 37.5 lbf.f

15063

Pro 100, 16mm spigot, 20 – 100 N.m, 15 – 75 lbf.f

15064

Pro 200, 16mm spigot, 40 – 200 N.m, 30 – 150 lbf.f

15065

Pro 300, 16mm spigot, 60 – 300 N.m, 45 – 220 lbf.f

 

2
15070

TORQUE HANDLE ADJUSTABLE 16mm SPIGOT –
N·m ONLY
Pro 15, 16mm spigot, 3 – 15 N.m

15071

Pro 25, 16mm spigot, 5 – 25 N.m

15072

Pro 50, 16mm spigot, 10 – 50 N.m

15073

Pro 100, 16mm spigot, 20 – 100 N.m

15074

Pro 200, 16mm spigot, 40 – 200 N.m

15075

Pro 300, 16mm spigot, 60 – 300 N.m

 

2
15082

TORQUE HANDLE ADJUSTABLE 16mm SPIGOT –
lbf·f ONLY
Pro 50, 16mm spigot, 7.5 – 37.5 lbf.f

15083

Pro 100, 16mm spigot, 15 – 75 lbf.f

15084

Pro 200, 16mm spigot, 30 – 150 lbf.f

15085

Pro 300, 16mm spigot, 45 – 220 lbf.f

 

2
15090

TORQUE HANDLE ADJUSTABLE 16mm SPIGOT –
lbf·in ONLY
Pro 15, 16mm spigot, 27 – 132 lbf.in

15091

Pro 25, 16mm spigot, 44 – 220 lbf.in

15092

Pro 50, 16mm spigot, 90 – 440 lbf.in

15093

Pro 100, 16mm spigot, 200 – 900 lbf.in

15094

Pro 200, 16mm spigot, 400 – 1800 lbf.in

15095

Pro 300, 16mm spigot, 500 – 2500 lbf.in

 

2
15100

FEMALE TORQUE HANDLE ADJUSTABLE –
DUAL SCALE
Pro 15, 9 x 12mm, 3 – 15 N.m, 27 – 132 lbf.in

15101

Pro 25, 9 x 12mm, 5 – 25 N.m, 44 – 220 lbf.in

15102

Pro 50, 9 x 12mm, 10 – 50 N.m, 7.5 – 37.5 lbf.f

15103

Pro 100, 9 x 12 mm, 20 – 100 N.m, 15 – 75 lbf.f

15104

Pro 200, 9 x 12 mm, 40 – 200 N.m, 30 – 150 lbf.f

15105

Pro 200, 14 x 18 mm, 40 – 200 N.m, 30 – 150 lbf.f

15106

Pro 300, 14 x 18 mm, 60 – 300 N.m, 45 – 220 lbf.f

15107

Pro 340, 14 x 18 mm, 60 – 340 N.m, 45 – 250 lbf.f

15108

Pro 400, 14 x 18 mm, 80 – 400 N.m, 60 – 300 lbf.f

 

2
15110

FEMALE TORQUE HANDLE ADJUSTABLE –
N·m ONLY
Pro 15, 9 x 12mm, 3 – 15 N.m

15111

Pro 25, 9 x 12mm, 5 – 25 N.m

15112

Pro 50, 9 x 12mm, 10 – 50 N.m

15113

Pro 100, 9 x 12 mm, 20 – 100 N.m

15114

Pro 200, 9 x 12 mm, 40 – 200 N.m

15115

Pro 200, 14 x 18 mm, 40 – 200 N.m

15116

Pro 300, 14 x 18 mm, 60 – 300 N.m

15117

Pro 340, 14 x 18 mm, 60 – 340 N.m

15118

Pro 400, 14 x 18 mm, 80 – 400 N.m

 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
INO: Bán, Báo giá, tư vấn mua sắm và cung cấp, tư vấn sản phẩm thay thế; tương đương, hướng dẫn sử dụng, giá…VNĐ, …USD info@ino.com.vn | Tel: (+84) 028 73000184 | NORBAR PROFESSIONAL TORQUE WRENCHES.

2
15122

FEMALE TORQUE HANDLE ADJUSTABLE –
lbf·f ONLY
Pro 50, 9 x 12mm, 7.5 – 37.5 lbf.f

15123

Pro 100, 9 x 12 mm, 15 – 75 lbf.f

15124

Pro 200, 9 x 12 mm, 30 – 150 lbf.f