Bạn có đang dùng cảm biến tiệm cận của hãng Turck? Proximity sensor Turck

0
303


Inductive sensor with extended temperature range
MODEL: NI15-S30-AZ3X/S100
Threaded barrel, M30 x 1.5
■ Plastic, PA12-GF30
■ Temperatures up to +100 °C
■ AC 2-wire, 20…250 VAC
■ DC 2-wire, 10…300 VDC
■ NO contact
■ Cable connection
FUNCTIONAL PRINCIPLE:
+ Inductive sensors detect metal objects contactless and wear-free. For this purpose they use a high-frequency electromagnetic AC field that interacts with the target. The sensors hosting a ferrite core coil generate the AC field through an LC resonant circuit.
+ Special versions are available for ambient temperatures between -60°C and +250°C.
Các Model cảm biến tiệm cận khác của hãng TURCK
BI1-EG05-AP6X-V1331 1371996
BI8-M18-AP6X-H1141 1699139
BI4-M12-AP6X-H1141 1699124
BI8U-Q10-AP6X2-V1131 2840529
BI5-M18-AZ3X/S120 2840526
BI5-M18-AP6X-H1141 1699128
BI3U-M12-AP6X-H1141 1832631
BI1-EG05-AP6X 1371995
BI4-M12-AN6X-H1141 1699122
BI2-EG08-AP6X-H1341 1632174
BI2-EG08-AP6X-V1131 1633094
BI5U-M18-AP6X-H1141 1814456
NI3-EG08K-Y1-H1341 2840472
BI15-M30-AP6X-H1141 1699160
NI12U-M18-AP6X-H1141 1906759
NI10U-M12-AP6X-H1141 1908296
BI1.5-EG08-AN6X 1633067
BIM-IKE-AP6X-H1141 W/KLI-3 2281290
NI5-G12-AP6X-H1141 1699171
NI8U-M12-AP6X-H1141 1638053
BI30U-CK40-AP6X2-H1141 1908311
BR-EG08K-ADZ71 2840531
NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141 2840553
BI10U-G30-ADZ30X2-B1131 2840567

► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website: http://www.ino.com.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video https://www.youtube.com/inomeasure