Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ-bên trong nhà máy sản xuất Palmer Wahl (USA)

0
226

Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt độ-bên trong nhà máy sản xuất Palmer Wahl (USA)

Vì sao kỹ sư INO có thể tư vấn được cho khách hàng, có thể hiểu biết đầy đủ về sản phẩm, ứng dụng?

Vì được tham gia vào các khoá đào tạo tại chính các nhà máy sản xuất thiết bị từ châu Âu, Mỹ

Trong video là buổi training cho các nhà phân phối về hiệu chuẩn nhiệt độ tại nhà máy Palmer Wahl (Mỹ)
Please visit INO YouTube Channel for more Video https://www.youtube.com/inomeasure