Plate Heat Exchanger Applications and working principle hvac heat transfer

0
165

Plate Heat Exchanger Applications and working principle hvac heat transfer
Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm được giới thiệu trong video dưới đây từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO Team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

– – – LƯU Ý – – -: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ được bạn, công ty chúng tôi chuyên đề xuất giải pháp, tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp, đo lường và tự động hoá cho các công ty trong và ngoài nước.
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.
Plate heat exchangers, how they work and where they are used. In this video we’ll be looking at the different types of plate heat exchangers to understand how they works as well as where they’re used. We’ll be covering gasket plate heat exchangers, brazed plate heat exchangers, welded plate heat exchanger and also Micro Channel heat exchangers. Their applications including heat pumps, VRF, chillers, cooling towers, calorifiers and more.

LEARN MORE HERE: https://theengineeringmindset.com/plate-heat-exchanger-applications/

Sign up for our FREE engineers newsletter for updates, competitions, news and offers
🎁 Link: http://engmind.info/Engineers-Report

🏆 Create your FREE Danfoss Learning profile http://bit.ly/JoinDanfossLearningNow

Join Danfoss Learning and gain access to hundreds of online courses on a wide variety of engineering topics. It’s free to sign up and you can log on anytime you want, which means you can learn at your own pace. Pass the final exam and earn your certification on many courses.

Start learning now. Create your free Danfoss Learning profile – ➡️ http://bit.ly/JoinDanfossLearningNow

⚡🛠️ TOOLS YOU NEED 🛠️⚡
*******************************
Read this book ➡️ http://hvacr.life/Heat-Exchanger-Book
Get this ➡️ http://hvacr.life/Best-HVACR-Book
Use this tool ➡️ http://hvacr.life/HVAC-Multimeter
Get this clamp meter ➡️ http://electricl.info/Best-Clamp-Meter

👋 SOCIALISE WITH US 👋
*******************************
👉FACEBOOK: https://facebook.com/theengineeringmindset/
👉TWITTER: https://twitter.com/TheEngMindset
👉INSTAGRAM: https://instagram.com/engineeringmindset/
👉WEBSITE: Http://TheEngineeringMindset.com

🙌 SUPPORT US 🙌
*******************************
⚠️ *Found this video super useful?* Buy Paul a coffee to say thanks: ☕
PayPal: https://www.paypal.me/TheEngineerinMindset

👀 Links – MUST WATCH!! 👀
*******************************
⚡ELECTRICAL ENGINEERING⚡
👉How electricity works: https://youtu.be/mc979OhitAg
👉Three Phase Electricity: https://youtu.be/4oRT7PoXSS0
👉How Inverters work: https://youtu.be/ln9VZIL8rVs
👉How TRANSFORMER works: https://youtu.be/UchitHGF4n8
👉How 3 Phase electricity works: https://youtu.be/4oRT7PoXSS0
👉How Induction motor works: https://youtu.be/N7TZ4gm3aUg
👉What is a KWH: https://youtu.be/SMPhh8gT_1E
👉How induction motor works: https://youtu.be/N7TZ4gm3aUg

❄️ CHILLER ENGINEERING ❄️
👉Chiller Efficiency improvements: https://youtu.be/8x3MiO5XjhY
👉Chilled water schematics: https://youtu.be/ak51DHAiuWo
👉Chiller crash course: https://youtu.be/K0xAKzdROEg
👉Chiller types: https://youtu.be/gYcNDT1d30k
👉Chillers/AHU/RTU: https://youtu.be/UmWWZdJR1hQ
👉Water cooled chiller Part1: https://youtu.be/0rzQhSXVq60
👉Water cooled chiller Part2: https://youtu.be/3ZpE3vCjNqM
👉Water cooled chiller advanced: https://youtu.be/QlKSGDgqGF0
👉Air cooled chiller: https://youtu.be/0R84hLprO5s
👉Absorption Chiller : https://youtu.be/Ic5a9E2ykjo
👉Chiller/Cooling tower/AHU: https://youtu.be/1cvFlBLo4u0
👉Chiller flow rate: https://youtu.be/tA1_V6-dThM
👉Chiller fault troubleshooting: https://youtu.be/Zu0LVVNNVSw
👉Chiller COP calculation: https://youtu.be/h5ILlZ8nyHE
👉Chiller cooling capacity calcs: https://youtu.be/BZxXIdxVKeY
👉Chiller compressors: https://youtu.be/7Bah__spkTY
👉Chiller expansion valve: https://youtu.be/dXiV5YzTZQ4
👉Chiller surge: https://youtu.be/DQK_-vxObiw
👉Chiller condenser: https://youtu.be/p5uuPsyqnwU

🌡️ HVAC ENGINEERING 🌡️
👉HVAC Basics: https://youtu.be/klggop60vlM
👉Boilers/AHU/FCU: https://youtu.be/lDeuIQ4VeWk
👉How Heat Pump works: https://youtu.be/G53tTKoakcY
👉Heat pumps advanced: https://youtu.be/G53tTKoakcY
👉Fan Coil Units: https://youtu.be/MqM-U8bftCI
👉VAV Systems: https://youtu.be/HBmOyeWtpHg
👉CAV Systems: https://youtu.be/XgQ3v6lvoZQ
👉Cooling load calculations: https://youtu.be/0gv2tJf7nwo
👉Pulley belt calculations: https://youtu.be/yxCBhD9nguw
👉Pump calculations: https://youtu.be/99vikjRrlgo
👉Fan and motor calculations: https://youtu.be/rl-HQRzL-kg
👉HVAC Cooling coils: https://youtu.be/oSs-4Ptcfhk
👉Cooling towers: https://youtu.be/UzHJWNL2OtM

⚗️ REFRIGERATION SYSTEMS 🌡️
👉How refrigerants work: https://youtu.be/lMqoKLli0Y4
👉Thermal expansion valves: https://youtu.be/oSLOHCOw3yg
👉Refrigeration design software: https://youtu.be/QqP5aY6liAg
👉Design refrigeration system: https://youtu.be/TPabv9iDENc
👉Reversing valve: https://youtu.be/r8n1_6qmsKQ
👉How A/C units work: https://youtu.be/Uv3GfEQhtPE

⚗️ REFRIGERANTS ⚗️
👉Refrierant retrofit guide: https://youtu.be/1OqgLcU2buQ
👉Refrigerant types, future: https://youtu.be/J77a0keM2Yk
👉How refrigerants work: https://youtu.be/lMqoKLli0Y4

🌊 HYDRONICS 🌊
👉Primary & Secondary system: https://youtu.be/KU_AypZ-BnU
👉Pumps: https://youtu.be/TxqPAPg4nb4

🔥➡️❄️ HEAT EXCHANGERS 🔥➡️❄️
👉Plate Heat Exchangers: https://youtu.be/br3gkrXTmdY
👉Micro plate heat exchanger: https://youtu.be/xrsbujk4u6k

💻 DATA CENTERS 💻
👉Data Center cooling: https://youtu.be/xBxyhxmhigc

phx heat transfer
#hvac #refrigeration #engineering
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
Website: http://www.ino.com.vn Website: http://www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure