Plate Heat Exchanger, How it works – working principle hvac industrial engineering phx heat transfer

0
442

Plate Heat Exchanger, How it works – working principle hvac industrial engineering phx heat transfer
Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm được giới thiệu trong video dưới đây từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO Team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

– – – LƯU Ý – – -: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ được bạn, công ty chúng tôi chuyên đề xuất giải pháp, tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp, đo lường và tự động hoá cho các công ty trong và ngoài nước.
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.
In this video we learn how a plate heat exchanger works, covering the basics and working principles of operation. We look at 3d models, animations and real world examples.

LEARN MORE HERE: https://theengineeringmindset.com/how-plate-heat-exchangers-work/

⚡🛠️ TOOLS YOU NEED 🛠️⚡
*******************************
Read this book ➡️ http://hvacr.life/Heat-Exchanger-Book
Get this ➡️ http://hvacr.life/Best-HVACR-Book
Use this tool ➡️ http://hvacr.life/HVAC-Multimeter
Get this clamp meter ➡️ http://electricl.info/Best-Clamp-Meter

😎 Get your Engineers T-shirts, Hoodies, Cups & stickers here:
*******************************
https://goo.gl/M1PGrx

☕ Buy Paul a coffee to say thanks
*******************************
⚠️ *Found this video super useful?* Buy Paul a coffee to say thanks: ☕
PayPal: https://www.paypal.me/TheEngineerinMindset

🙏 Support us on Patreon
*******************************
https://www.patreon.com/theengineeringmindset

🕵️ Check out our website!
*******************************
http://TheEngineeringMindset.com

👥 Socialise with us
*******************************
FACEBOOK: https://www.facebook.com/theengineeringmindset
TWITTER: https://twitter.com/TheEngMindset
Instagram: https://www.instagram.com/engineeringmindset/
Google+: http://www.google.com/+Theengineeringmindset
YouTube: http://www.youtube.com/theengineeringmindset

👀 Links – MUST WATCH!! 👀
*******************************
How water cooled chiller works Prt1 – https://youtu.be/0rzQhSXVq60
How water cooled chiller works Prt2 – https://youtu.be/3ZpE3vCjNqM
How Air cooled chiller works – https://youtu.be/0R84hLprO5s
How Absorption Chiller works – https://youtu.be/Ic5a9E2ykjo
How Heat Pump works: https://youtu.be/G53tTKoakcY
Primary & Secondary system: https://youtu.be/KU_AypZ-BnU
Fan Coil Units: https://youtu.be/MqM-U8bftCI
VAV Systems: https://youtu.be/HBmOyeWtpHg
CAV Systems: https://youtu.be/XgQ3v6lvoZQ
VRF Units: https://youtu.be/hzFOCuAho_4
HVAC Basics: https://youtu.be/klggop60vlM
Heat Exchangers: https://youtu.be/br3gkrXTmdY
Pumps: https://youtu.be/TxqPAPg4nb4
How a Chiller, Cooling Tower and Air Handling Unit work together – https://youtu.be/1cvFlBLo4u0

🔧🔨 Tools you need 🔧🔨
*******************************
VDE Screwdriver set: http://amzn.to/2jd4lQc
Ratchet Screwdriver set: http://amzn.to/2iDLRsC
Tape Measure: http://amzn.to/2zbqq8z
Drill: http://amzn.to/2iFj3Qy
Drill bits: http://amzn.to/2hK4BG1
Angle finder: http://amzn.to/2za6N0s
Multi set square: http://amzn.to/2hIpWiY
Level: http://amzn.to/2BaHSLJ
T handle hex allen key: http://amzn.to/2z9OEjs
Digital vernier: http://amzn.to/2hI5K0D
Hammer: http://amzn.to/2hJj0lw
Calculator: http://amzn.to/2z99yPx
Multimeter: http://amzn.to/2Bbq5no
Head torch: http://amzn.to/2z84sD7
Pocket torch: http://amzn.to/2zWfCyB
Magnetic wristband: http://amzn.to/2iEnA5z
Laser distance finder: http://amzn.to/2hL4KsM
Gorilla tape: http://amzn.to/2zqxiTm process engineering industrial engineering heat transfer phx
#HVAC #refrigeration #engineering
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
Website: http://www.ino.com.vn Website: http://www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure