Bole hydraulic (hboeth) hydraulic pump hydraulic motor

0
52

Bole hydraulic (hboeth) hydraulic pump hydraulic motor
Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm được giới thiệu trong video dưới đây từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO Team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

– – – LƯU Ý – – -: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ được bạn, công ty chúng tôi chuyên đề xuất giải pháp, tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp, đo lường và tự động hoá cho các công ty trong và ngoài nước.
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.
hydraulic pump hydraulic motor
HITACHI SERIES:
HPV050; HPV080; ZX120-6 main pump (HPK055); HPV091 (EX200-two-thirds, EX120-2 single pump); HPV102 (EX200-5/6); HPV116 (EX200-1); HPV118 (ZX200-3, ZX270 main pump); HPV125B (UH07 UH083); HPV145 (EX300-1/2/3); EX400-5 main pump; EX60 – two-thirds of rotary motor; EX105-2 motors; EX120-2 rotation; EX120-5 rotary (AP5S67); ZAX120 rotation; EM56 walk; HMGC16 (walking EX100-1); HMGC32 (walking EX200-1); Walking HMGC35 (EX200-5); Walking EX550-3; HMGE36EA (ZX200 walking); HMF160; Walking ZX330-2.

KOMATSU EXCAVATOR SERIES:
HPV35 (PC60); HPV55 (PC120); HPV90 (PC200-3); HPV90 (PC200-5); PHV95 (PC200-6, PC120-6 in addition to the pump shaft). HPV132 (PC300-7, PC400-6); HPV160 (PC300/400-3/5); HPV135; PC30UU; PC40-8 main pump; PC50 (PC55/56); PC60-7 main pump (HPV75); PC160; PC200-2 (main pump); PC200-8 main pump/PC240-8 main pump; PC320; PC360-7 main pump (PC300-7); PC400-7 main pump; PC1250 main pump; PC45R-8 rotation; PC60-6 rotation; PC60-7 rotary; PC120-6 rotation; PC200 – six rotary/LMF45; PC200-7 rotary motor; PC450 rotation; PC300-6 rotation; PC200-7 walk; PC400-7 walk; HPV220-8 rotation; PC650 rotary.

KYB SERIES:
PSVD2-16 e (1.6 2 tons of sunvo intelligent); PSVD2-21 c (KYB); PSVD2-21 e (KYB) 4 t/SVD22 little dig primary pump; 27 PSVD2-26 e/e (KYB); KYB – 25 cc (45 ishikawa island, long yasuda K040 / K045); Ishikawa island 60; PSVL-54 (yasuda KYB long 6 tons of 155 drivers); PSVK2-25; KMF40; KMF40-2; KMF90 (KPV90) PC200-1/2/3 (rotary, walking); KMF105; KYB33; KYB36; KYB37; KYB87; KYB90 (MSG – 60 p); MSG – 27 p (KYB)/LSGMF27/10 w; MSG-44 p (KYB)/LSGM44/10 w-R21; MAG-vp-480-e-2 (4-5.5 tons of small excavators walking motor); MSF-85 (instead of ZF motor); PSV2 sumitomo 120-55 t (KYB); Sumitomo 280 rotary; V25.

KAWASAKI SERIES:
K3SP36C (SDV36) 8 tons medium-sized drivers main pump; K3V63DT (K3V63BDT); K3V112DT; K3V140DT; K3V180DT; K3V280; K3VG280; K3VG180; K3VL45; K5V80; K5V140 (doosan 300-7); K5V160 (modern 300-6 main pump); K5V200 (450/470 in Japan, god steel 470, Keith 480 main pump); K7V63; NV64; NV84; NV111DT; NV137; NV172; NV270; NX15; NVK45 steel drivers (god); KVC925; KVC930; KVC932.

REXROTH SERIES:
A4V40; A4V56; A4V71; A4V125; A4V250; A4VFO28; A4VSO40; A4VSO71; A4VSO125; A4VSO180; A4VSO250; A4VSO355; A4VSO500; A4VF500 / A4F500; A4VG28 (A4F028); A4VG40; A4VG45; A4VG50; A4VG56; A4VG71; A4VTG71; A4VG90 (32 A4VT90HW/r); A4VHW90; A4VTG90 fill oil pump (thick); A4VG125; A4VG125 pump; A4VG125 pump type (normal use); A4VG125 pump type A10VO28 (string); A4VG12 fill oil pump (giant); A4VG140; A4VG180; A4VG250; A10SO16/18; A10VSO28; A10VSO45; A10VSO45/52; A10VSO63/52; A10VSO63/53; A10VSO71; A10VSO85; A10VSO100; A10VSO140; A10VG18; A10VG28; A10VG45; A10VG63; A10V43 (double pump); A10V63; A10VD40 (double pump); A10VD43 (double pump); A10VE43; A10VEC60; A10VSF28; A11V040; A11VG35; A11VG50; A11VO60; A11VO75; A11VO95 (A11V95); A11V130; A11V145; A11V160; A11V190 (A11VLO190); A11VO200; A11VO250; A11VL0260.

REXROTH BEND AXIS SERIES:
A2F5;A2F12;A2F23;A2VK28;2VK28;A2F28;A2F55;A2F80;A2F107;A2F160;A2F200; A2V225;A2F250;A2V500;A2V915;A2F355;A2F500;A2F1000;A2FO10;A2FO12;A2FO16;A2FO23;A2FO28;A2FO32;A2FO45;A2FO56;A2FO63;A2FO80;A2FO90/A2FE90;A2FO107;A2FO125(A2FM125);A2FO160;A2FO180;A2FO200;A2FO250;A2FO500;A6V28;A7V55/A8V55;A7V58;A7V80/A8V80;A7V107/A8V107;A7V160/A8V160;A7V200;A7V225;A7V250;A7V355;A7V500;A6VM/A7V1000;A6VM/A7VO12;A7VO28;A7VO55;A7VO80;A7VO107;A7VO160;A6VM160;A6VE160;A6VM200;A6VM500;A7VO172;A7VO200;A7VO250;A7VO355;A7VO500.

REXROTH-UCHIDA SERIES:
1(REXROTH)A8VO55/A8VO80/A8VO80/6.3/A8VO107(SUMITOMO 280)/A8VO140/A8VO160/A8VO200
2(REXROTH)AP2D12(BOBCAT 331MAIN PUMP)/AP2D16(CASE 35)/AP2D21/AP2D18(IHISCE 45 MAIN PUMP)/AP2D25(DH55 MAIN PUMP)/AP2D36/ZAX70 MAIN PUMP

SAUER SERIES:
PV20;PV21(PVD21);PV22;PVD22;PV23(PVD23);PV24;SPV6/119;PV25;PV26;PV112;OPV27;MF16A;MFO35;MF500;MPVO46/M46;MPR63;MPV45.

SAUER 90 SERIES:
PV90R30;PV90R42;PV90R55;PV90R75;PV90R100;BRL100;PV90R130;PV90R180;PV90R250;SPV14;SPV15;SPV18;MMF025C;MPT044;M44;HRR057.

EATON-VICKERS SERIES:
PVE19;TA19;PVE21;PVH45;PVH57;PVH74;PVH81;PVH98;PVH106(HPN-1398);PVH131;PVH141;PVB5;PVB6;PVB10;PVB15(PVQ32);PVB20;PVB29;PVBQA29-SR;PVQ40/50;PVB110;TB35;B45.

(TADANO)100/150
HAWE SERIES :
V60A;V60A;V30D95;V30Z95;V30D140;V30D250
LINDE SERIES:
HPV55T ; HPR75; HPR100; HPR105; HPR130; HMR135; HPR160; , 160; B2PV35; B2PV50 (BPR50); B2PV75 (BPR75); B2PV105 (BPR105); B2PV140; BPV35; BPV50; BPV70; BPV100; BMV75.27; BPR140; BPR186; BPR260; BMF50; BMF75; BMF105.
PARKER SERIES:
F11-005;F11-010;F11-020;F11-28;F11-39;F11-58;F12-060;F12-080/F12-090;F12-110-MF-1H;F11-150;F11-250;PVXS130;PVXS180;PVXS250;PVSO250;PV180;PV250;PLV250;PVM-018;PVM-028;BMHQ30/PV180;PAVC38;PAVC65;PAVC100;2145/P2145;23;PZ075;270/PV270;PVP76;PV29;PV74;PV0087;P76;PVG130 B;PSV600;PVT38;PVT38;PVT64;PK100;PMT14/18;P080;P2105;P2060;BZ732-100;SH5V/131.
Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184
Website: http://www.ino.com.vn Website: http://www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure