Chambers -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
661

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
20 PORT – NONE – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ACE – R1220D – FURNACE, DUAL CHAMBER 
AES – BD-108 – TEMPERATURE CHAMBER 
ARCTEST – NA – TEMPERATURE CHAMBER 
ASSEMBLY ENVIORNMENT – BHD-508 – MOISTURE CHAMBER 
ASSOCIATED – MV-9204 – SALT SPRAY CHAMBER 
ASSOCIATED ENVIORNMENTAL SYS. – LR-SD-302 – TEMPERATURE CHAMBER 
ASSOCIATED ENVIROMENTAL SYS. – ZSM-2105C – TEMPERATURE CHAMBER 
ASSOCIATED ENVIROMENTAL SYSTEMS – LH-1.5 – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ASSOCIATED ENVIRONMENTAL SYS – BHD-503 – CHAMBER / OVEN 
ASSOCIATED ENVIRONMENTAL SYSTEM – LH-1.5 – HUMIDITY CHAMBER 
ASSOCIATED EVIROMENTAL SYSTEM – DHK 4105 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
AUDION ELEKTRO – VM-201 – PRESSURE/VACUUM CHAMBER 
BALLY – N/A – TEST CHAMBER 
BARNSTEAD – F4791047900 – TEMPERATURE CHAMBER THERMOLYNE 
BEMCO – AF+300-8S – VACUUM CHAMBER 
BEMCO – F-100/350-27 – TEMPERATURE CHAMBER 
BEMCO – F30-20/200 – DIGITAL, TEMP CHAMBER 
BINDER – FED 115 – CHAMBER 
BLUE & ANGEL – – CHAMBER 
BLUE M – – OVEN CHAMBER 
BLUE M – 588 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BLUE M – AC-7602HA-1 – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
BLUE M – BM 7000 SERIES – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – BM7000 – CHAMBER 
BLUE M – BTC4-100C – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BLUE M – CC-091-P-B – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – CDC246F – CHAMBER 
BLUE M – CFR-7552C-4-B – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
BLUE M – ESP-400C5 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BLUE M – ETC-04DH-E – TEST CHAMBER 
BLUE M – ETCU0955.0-F – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – ETCU09RS5.0-F – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
BLUE M – MP-256C-1 – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – OV-18A – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – OV-490A-2 – OVEN CHAMBER 
BLUE M – OV-490A-3 – CHAMBER / OVEN 
BLUE M – OV-490A-3 – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – OV-8A – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – OV1-18A – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – OV490A-2 – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – POM-106JYX – BURN-IN CHAMBER 
BLUE M – POM-586A-2 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BLUE M – POM7-206C – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – POM7-256C – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE M – QV490A-2 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BLUE M – WSP-109 B-3 – THERMAL SHOCK TEST CHAMBER 
BLUE M – WSP-109B-3 – THERMAL SHOCK TEST CHAMBER 
BLUE M – WSP109-G2 – CHAMBER 
BLUE M ELECTRIC – 01-FLEX-BLU-001 – CHAMBER 
BLUE M ELECTRIC – BI-16F-1 – CHAMBER 
BLUE M ELECTRIC – DC-256C-ST350 – CHAMBER 
BLUE M ELECTRIC – DCRI-966-E-ST350 – CHAMBER / OVEN 
BLUE M ELECTRONIC – DC-246-RIE – TEST CHAMBER 
BLUE M-1D – POM586A – TEST CHAMBER 
BLUE M. – CW-6680F – TEMP CHAMBER 
BLUE M. – CW6680-F-MP-550 – CHAMBER 
BLUE M. – ETCU09RS5.0-F – CHAMBER 
BLUE M. – POM-5580F-2 – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE-M – C.4717.0 – TEMPERATURE CHAMBER, W/CHART RECORDER 
BLUE-M – DC-1406F – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BLUE-M – ETC-04DH-F – TEMPERATURE CHAMBER 
BLUE-M – NMN – CHAMBER 
BLUE-M ELECTRIC – NA – CHAMBER 
BLUEM – – TEMPERATURE CHAMBER 
BMA – N/A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
BRENCOR – – CHAMBER GAGE 
BRYANT – TH-64 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
BYRANT – TH-58 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
CARDEON CORPORATION – NA – CHAMBER FURNACE 
CARON – 6030 – CHAMBER, ENVIRONMENTAL 
Caron – 6030 – Chamber, Environmental 
CARON – 6030 – CONDENSER, CHAMBER ENVIRON. 
CARON – 6030 – ENVIRNOMENTAL CHAMBER/ OVEN 
CARON – 6030-1 – ENVIRNOMENTAL CHAMBER/ OVEN 
CARON – CRS101 – CONDENSER, CHAMBER ENVIRON. 
CASCADE TEK – TFO-28 – OVEN / CHAMBER 
CASCADE TEK – TFO-5 – TEMPERATURE CHAMBER 
CHART – PC100 – CHAMBER 
CHART – TC-24 – CHAMBER 
CHART INDUSTRIES – TC 9 STRETCH – CHAMBER 
CHART INDUSTRIES – TC- 9 STRETCH – TEMPERATURE CHAMBER 
CHART INDUSTRIES – TC-24A – TEMPERATURE CHAMBER 
CHART INDUSTRIES – TC-9 – CHAMBER 
CICINATI SUB ZERO – Z9833026 – CHAMBER 
CIDS TECH – CIDS-RDT-3020CT10H – TEMPERATURE CHAMBER 
CIDS TECH – ORT 40P – TEMPERATURE CHAMBER 
CIDS TECH – RDT CHAMBER – TEMPERATURE CHAMBER 
CIDS TECH – STORAGE CHAMBER – TEMPERATURE CHAMBER 
CIDS TECH – THERMAL SHOCK TESTER – TEMPERATURE CHAMBER 
CINCINATI SUB-ZERO – ZH-32-2-2 H/WC – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
CINCINATI SUBZERO – Z-2-033-033-HAC – ENVIROMENTAL CHAMBER 
CINCINNATI – ZS-8-1-1-H-AC – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
CINCINNATI SUB ZERO – ZH-8-1-1-H/AC – TEMPERATURE CHAMBER 
CINCINNATI SUB-ZERO – ZH-16-2-2-H/AC – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
CINCINNATI SUB-ZERO – ZH-16-2-H/A – TEMPERATURE CHAMBER 
CINCINNATI SUB-ZERO – ZPS-32-6-6-SC/AC – TEMPERATURE CHAMBER 
CINCINNATI SUB-ZERO (CS2) – ZH-32-2-2-H/WC – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
CINCINNATI SUB-ZERO PRODUCTS – ZH-8-1-1-H-/AC – ENVIRNOMENTAL CHAMBER/ OVEN 
COHERENT – N/A – SALT SPRAY CHAMBER 
COLE PARMER – 52000-00 – ENVIROMENT CHAMBER 
CSZ – – TEMPERATURE CHAMBER 
CSZ – BZ1.6033033R/AC – TEMPERATURE CHAMBER 
CSZ – BZ1.6050050R/AC – TEMPERATURE CHAMBER 
CSZ – CT-64-705-SRAL – ENVIROMENTAL CHAMBER 
CSZ – DIMENSION II – TEMP/HUMID CHAMBER 
CSZ – NONE – TEMPERATURE CHAMBER 
CSZ – ZH-32-2-2-H/AC – CHAMBER 
CSZ – ZH-32-2-2-H/AC – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
CSZ – ZH-8-1-1-H/AC – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
CSZ – ZH-8-1-4-H/AC – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
CSZ – ZH1622HAC – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
CSZ – ZH32-2-H/AC – ENVIRNOMENTAL CHAMBER/ OVEN 
CSZ INDUSTRIN – ZP-16-3 – CHAMBER 
CTS – C+10/600 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
CTS – C+10/600 – T&H CHAMBER 
CYBORTRONICS – – CHAMBER 
CYBORTRONICS – – TEMPERATURE CHAMBER 
CYBORTRONICS – 10362 – TEMPERATURE CHAMBER 
CYBORTRONICS – HR2050 – TEMPERATURE CHAMBER 
CYBORTRONICS – HR2060 – CHAMBER 
DAE YANG ETS – – TEMPERATURE CHAMBER 
DAE YANG ETS – DY-RDT – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
DAEYANG ETS – DY-NST-AP – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
DAEYANG ETS – NONE – LOW HUMIDITY CHAMBER 
DAEYANG ETS – NONE – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
DELTA DESIGN – 5900 – TEMPERATURE CHAMBER 
DELTA DESIGN – 6400 – TEMPERATURE CHAMBER 
DELTA DESIGNS – 1350M – TEMPERATURE CHAMBER 
DELTA DESIGNS – 2300 – TEMPERATURE CHAMBER 
DELTA DESIGNS – 3900 – TEMPERATURE CHAMBER 
DELTA DESIGNS – 9023 – CHAMBER 
DELTA DESIGNS – POM-588C-3 – TEMPERATURE CHAMBER 
DESPACH – PBC1-70 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
DESPATCH – 1000 – CHAMBER 
DESPATCH – EC635 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
DESPATCH – LBB2-12-1 – TEST CHAMBER 
DESPATCH – PBQ-16 – TEMPERATURE CHAMBER 
DESPATCH – PCB-2-32 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
DESPATCH – PCB2-16 – TEMPERATURE CHAMBER 
DMP CRYOSYSTEMS – NA – CHAMBER 
DOTA TESTING EQUIPMENT – T-DB-225L – TEMPERATURE CHAMBER 
E.MTECH – ~ – TEMPERATURE CHAMBER 
E.MTECH – ETH-S5-PG3 – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
E.MTECH – NONE – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
EJS SYSTEM – BALLY – CHAMBER 
EJS SYSTEM – N/A – OVEN (CHAMBER) 
ELECTRO-THERM – TM-99 – THERMAL CHAMBER 
ENVIRONMENTAL SYSTEMS – SK-3102 – TEMPERATURE CHAMBER 
ENVIROTONIC – 386(T) – TEST CHAMBER 
ENVIROTONICS – SH27 – TEMPERATURE CHAMBER 
ENVIROTRONICS – ES/EH – OVEN CHAMBER 
ENVIROTRONICS – ET53-1-40S-WC-HAF – TEMPERATURE CHAMBER 
ENVIROTRONICS – RGA 1622 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
ENVIROTRONICS – ST16 – TEST CHAMBER 
ENVIROTRONICS – ST27-R – ENVIROMENTAL CHAMBER 
ENVIROTRONICS – SYSTEMS PLUS – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – BTZ175 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
ESPEC – EBE-2HW2PA3C-20 – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – EBE-3HW2P4C-20 – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – EL-04KA – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – ESL-3CA – T&H CHAMBER 
ESPEC – ESU-4CA – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – ESX-2CA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
ESPEC – ESX-3CA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
ESPEC – ESX-4CA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
ESPEC – ESX-4CA – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – ESX-4CW – HUMIDITY AND TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – ETS4-3SW – TEMERATURE CYCLE CHAMBER 
ESPEC – G2-ESPEC – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – GL-04KA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
ESPEC – LH112 – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – LHL-112 – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – LHN-112 – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – LHU-112M-U – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – LU-113 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – N/A – TEST CHAMBER HEAT/COLD 
ESPEC – NA – HAST CHAMBER 
ESPEC – PL-1KT – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – PR-2KP – TEMPERATURE AND HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – PR-3KPH – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – PU-3KT – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – PV-221 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – PV-231 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – PWL-2KP – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – RC3 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
ESPEC – SH-240 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – SH-240 S1 – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC – SH-241 – T&H CHAMBER 
ESPEC – SH-241 – TEMPERATURE & HUM. CHAMBER 
ESPEC – SU-240 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – SU-241 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC – TSA-301L – THERMAL SHOCK CHAMBER 
ESPEC – TSA-40L-A – THERMAL SHOCK CHAMBER 
ESPEC – TSA-70H-W – THERMAL SHOCK CHAMBER 
ESPEC – TSE-11-A – TEMPERATURE CYCLE CHAMBER 
ESPEC – TSE-11A – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC CORP – EHS-221M – HAST CHAMBER 
ESPEC CORP – EHS-221MD – HAST CHAMBER 
ESPEC CORP – PH-3KT – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC CORP – PL-2KP – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC CORP – PXA-3AP – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
ESPEC CORP – TSA-71S-A – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC CORP. – ECT-3 – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC CORP. – EGNX12-CCA – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC CORP. – ESL-2CA – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC CORP. – ESZ-3CA – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPEC CORP. – PLA-2AP – TEMPERATURE/HUMDITY CHAMBER 
ESPEC CORP. – SH-240 – TEMPERATURE/HUMDITY CHAMBER 
ESPEC CORP. – TSA-100S – THERMAL SHOCK CHAMBER 
ESPEC TEMP/ HUIMIDITY CHAMBER – PL-2KP – TEMPERATURE CHAMBER 
ESPECH – ENL60-CCW – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
ESPECH – SH-241 – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
ESQEC – PZA-4AP – TEMPERATURE CHAMBER 
ESZ – DIMENSION 2 – TEMPERATURE CHAMBER 
ETAC – HT210 – TEMPERATURE CHAMBER 
EUREKA – SDC 85 – HUMIDITY CHAMBER 
FISCHER SCIENTIFIC – 825F – TEMP CHAMBER 
FLEXSTAR – 104B – TEMPERATURE CHAMBER 
FLEXSTAR – 3350 – HUMIDITY/TEMP CHAMBER 
FLEXSTAR – 3350 – HUMIDITY/TEMPERATURE CHAMBER 
FLEXSTAR – ORION 30E-X – TEMPERATURE/ HUMIDITY CHAMBER 
FLEXSTAR TECHNOLOGY – 104B – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
FLEXTAR – 3350 – RACK CHAMBER 
FLUKE – 451 – ION CHAMBER SURVEY METER 
FLUKE BIOMEDICAL – 451-RYR – PRESSURIZED ION CHAMBER 
FLUKE BIOMEDICAL – 451P-RYR – PRESSURIZED ION CHAMBER 
GALA INSTRUMENTS – PLASMA PREP 5 – PLASMA CHAMBER 
GETINGE – PACS 50 – PRESSURE CHAMBER DISPLAY 
GETINGE – PACS 50 – TEMPERATURE CHAMBER DISPLAY 
GIANT FORCE – – TEMPERATURE AND HUMIDITY CHAMBER 
GIANT FORCE INSTRUMENT – GTH-150-00-CP-SD – CHAMBER 
GIANT FORCE INSTRUMENT – MTH-150-00-CP-AR-C – CHAMBER 
GREENTECH SYSYTEM – ORT (30PORT) – TEMPERATURE CHAMBER 
GREENTECH SYSYTEM – ORT (40PORT) – TEMPERATURE CHAMBER 
GREENTECH SYSYTEM – ORT (45PORT) – TEMPERATURE CHAMBER 
GREENTECH SYSYTEM – ORT (MAIN) – TEMPERATURE CHAMBER 
GREIVE – HY-500 – TEMPERATURE CHAMBER 
GRIEVE – AA-650 – TEMPERATURE CHAMBER 
GS BLUE M ELECTRONIC – DC-256-C-ST350 – TEST CHAMBER 
GS BLUE M ELECTRONIC – DCI-256-C-ST350 – TEST CHAMBER 
GS BLUE M ELECTRONIC – P0M-166RIEX – TEST CHAMBER 
GS BLUE M ELECTRONIC – P0M-264 – TEMPERATURE CHAMBER 
HALF CUBE – 105 – TEMPERATURE CHAMBER 
Halt and Hass – TC-1.5 – Chamber 
HARFORD DURACOOL – DR4884W6H8-5 – SOAK CHAMBER 
HASE – TC-9 5PC – CHAMBER 
HASE – TC-95PC – CHAMBER 
HAST – TPC-432ZM – ENVRNMNTL CHAMBER W/RECORDER 
HERAEUS VOTSCH – VTM 04/16 – CHAMBER 
HIRAYAMA – PC-422R7 (III) – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
HONEYWELL – DC2000C – ENVIROMENTAL CHAMBER 
HONEYWELL – DR4200EV2 – TEMPERATURE CHAMBER 
HONEYWELL – DR4312 – TEMPERATURE CHAMBER 
HONEYWELL – NA – TEMPERATURE CHAMBER 
HOT PACK – 434304 – HUMIDITY CHAMBER INCUBATOR 
HOT PACK – N/A – TEMP HUMIDITY CHAMBER 
HOTPACK – 417532 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
HOTPACK – 434304 – TEMP/RH CHAMBER 
HOTPACK – N/A – ENVIROMENTAL CHAMBER 
IBA DOSIMETRY – CC13 – IONIZATION CHAMBER 
INOVISION – 451P – SURVEY METER, PRESSURIZED ION CHAMBER 
INOVISION – 451P-RYR – SURVEY METER, PRESSURIZED ION CHAMBER 
INTEGRITY DESIGN & RES. CORP – NA – ZERO GAUSS CHAMBER 
J-DYECO – HA 333 – TEMPERATURE CHAMBER, W/CHART RECORDER 
JC SYSTEMS – 600 – CHAMBER LAMPS 
JC SYSTEMS – FASTRAC 620 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
KATO – SE24CRH – CHAMBER 
KSON INSTRUMENT TECHNOLOGY – THS-B4C-100 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
KSON INSTRUMENT TECHNOLOGY – THS-D4C-100 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
LAB-LINE INSTRUMENTS – N/A – CHAMBER INCUBATOR 
LINDBERG – 71-SH-38-38-38-8AS – TEMPERATURE CHAMBER 
LINDBERG/BLUE M – ESP-40 LA-10 – CHAMBER / OVEN 
LR ENVIRONMENTAL – S 1.2 – CHAMBER 
LR ENVIRONMENTAL EQUIPMENT COMPANY – ECOSPHERE SERIES – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
LR TECHNOLOGIES – DKN600 – TEMPERATURE CHAMBER 
LUN AIR LIMITED – TJR – TEST CHAMBER W/WATL 
LUN AIRE LIMITED – TJR – CHAMBER W/WATLOW 942 CONTROL 
LUNAIR – CEO941W-3 – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
LUNAIRE – CEO0910W-4 – HUMIDITY CHAMBER 
LUNAIRE ENVIRONMENTAL – CE205 – CHAMBER 
MARCH – PX-1000 – TEMPERATURE/VACUUM CHAMBER 
MC DRY – MUC-301SE – HUMIDITY CHAMBER 
MEMMERT – ICP 600 – TEMPERATURE CHAMBER 
MEMMERT – N/A – CHAMBER 
MULTIMEK – – TEMPERATURE CHAMBER 
MULTIMEK – CYB-ENZ-2CA – TEMPERATURE CHAMBER 
MULTIVAC – NA – VACUUM CHAMBER 
MUTIMEK – CS-9404-24 – BURN-IN CHAMBER 
N/A – 10275 – TEMPERATURE CHAMBER 
N/A – CC095-M-C-B – HORNO CHAMBER 
N/A – N/A – AUTO CLAVE PRESSURE GAUGE / CHAMBER 
N/A – N/A – HUMIDITY CHAMBER 
NA – E200 – TEMPERATURE CHAMBER 
NA – NA – TEMPERATURE CHAMBER 
NATIONAL APPLIANCE COMPANY – 5831 – VACUUM CHAMBER 
NEURODYNE-DEMPSEY – 404-35A – VOLUMETRIC CHAMBER 
NEURODYNE-DEMPSEY – 404-3X5A – VOLUMETRIC CHAMBER 
NEURODYNE-DEMPSEY INC – 404-35A – VOLUMETRIC CHAMBER 
NONE – NONE – TEMPERATURE CHAMBER 
NSECO – ETCH-8-40X150-2 – TEMP/HUM CHAMBER 
OMEGA – 4001AJC – VACUUM ENVIRONMENTAL CHAMBER 
PERMAFUSE – 2500 – TEMPERATURE CHAMBER 
PREC – DISPLAY – REFERENCE CHAMBER TEMP 
PREC – NMN – REFERENCE CHAMBER TEMP 
PRECISION – 4EG – GRAVITY CONVECTION CHAMBER 
PTW-FREIBURG – TN30013 – IONIZATION CHAMBER 
QFOG – CCT1100 – FOG CHAMBER 
QUALMARK – OVS-2 – TEMPERATURE CHAMBER 
QUALMARK – OVS-4 – TEMPERATURE CHAMBER 
QUALMARK – OVS2 – TEMPERATURE CHAMBER 
RADCAL CORPORATION – 9060 – ELECTROMETER/ION CHAMBER 
RANSCO – 16307 – CHAMBER 
RANSCO – N/A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
REVCO – ULTIMA II – CHAMBER TEMP. CHART RECORDER 
ROTRONIC – A1 – HYGROMER W/CHAMBER 
RUSSELLS – F4DH – ENVIROMENTAL CHAMBER 
RUSSELLS – RB-4-1-1 – TEMPERATURE CHAMBER0 
S & A – 4220A – TEMPERATURE CHAMBER 
S & A – 4220A – TEST CHAMBER 
S&A INC. – 4220A – TEMPERATURE TEST CHAMBER 
SAUNDERS & ASSOC. – 4210A – CHAMBER 
SAUNDERS & ASSOC. – 4210A – CHAMBER, TEMPERATURE 
SAUNDERS & ASSOC. – 4210A – TEMPERATURE SHOCK CHAMBER 
SAUNDERS & ASSOC. – 4220A – CHAMBER 
SAUNDERS & ASSOC. – 4220A – CHAMBER, TEMPERATURE 
SAUNDERS & ASSOCIATES – 4210 – CHAMBER, TEMPERATURE 
SERAPHIN – SERIES E – VOLUMETRIC CHAMBER 
SHEL LAB – CE3F – TEMPERATURE CHAMBER 
SHEL LABS – – TEMPERATURE CHAMBER 
SHELDON – 1450D – VACUUM ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SIGMA – 170 – CHAMBER 
SIGMA – 170-270 – CHAMBER 
SIGMA – C4 – ENVIRONMENTAL CHAMBER CONTROLLER 
Sigma – XM59END01 – TEMPERATURE CHAMBER 
SIGMA SYSTEM – M170/209 – CONTROLLER / CHAMBER 
SIGMA SYSTEM – XM59END01 – TEMP CHAMBER 
SIGMA SYSTEMS – 170/270 – CONTROLLER / CHAMBER 
SIGMA SYSTEMS – J5CS3A-60 – ENVIRONMENTAL CHAMBER CONTROLLER 
SIGMA SYSTEMS – M52C-3 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
SIGMA SYSTEMS CORPORATION – CYCLER – CHAMBER 
SINGLETON – SCCH 22 – SALT FOG CHAMBER 
SPEC – EBE-4HW2P4C-38 – TEMPERATURE AND HUMIDITY CHAMBER 
SPI – .001 DIA – CHAMBER GAGE 
SPI – 1127 – CHAMBER GAGE 
STANDARD ENVIRONMENTAL CABINET – LHC/8FS – TEMPERATURE CHAMBER 
STORE WESTERN – N/A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN – EC 16HA – ENVIRNOMENTAL CHAMBER/ OVEN 
SUN – EC10 – CHAMBER 
SUN – EC10 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
SUN – EC10 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN – EC13 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN – EC13 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN – EC13HA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN – N/A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN – N/A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN ELECTRIC SYSTEM INC. – EC127 – TEMPERATURE CHAMBER 
SUN SYSTEMS – EC-13 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
SUN SYSTEMS – EC02 – TEMPERATURE CHAMBER 
SUN SYSTEMS – EC11A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN SYSTEMS – EC12 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN SYSTEMS – EC12 – TEMPERATURE CHAMBER 
SUN SYSTEMS – EC16HA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUN SYSTEMS – ET1A – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
SUNSYSTEMS – PC1000 – CHAMBER 
TABAE ESPEC – SH-240 – TEMP. HUMIDITY CHAMBER 
TABAI – EBE-3HW4GEF-20 – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
TABAI – PR3GT – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TABAI ESPEC CORP. – PV-231 – TEMPERATURE CHAMBER 
TABAI ESPEC CORP. – PV-231M – TEMPERATURE CHAMBER 
TABAI ESPEC CORP. – SH-240 – TEMPERATURE AND HUMIDITY CHAMBER 
TABAI ESPEC CORP. – PH-200 – TEMPERATURE CHAMBER 
TABAI ESPEC CORP. – SH-240S1 – TEMPERATURE/HUMDITY CHAMBER 
TABAI ESPEC CORP. – TPC – 211D – PRESSURE CHAMBER 
TABAI SPEC CORP. – TSA-101L-A – THERMAL SCHOCK CHAMBER 
TAKIGEN – TEMI850 – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
TENNEY – – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNEY – 14 – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – 15 STR – CHAMBER 
TENNEY – 27 STR – CHAMBER 
TENNEY – BTR – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – BTRC-SPL – ENVIRONMENTAL TEST CHAMBER 
TENNEY – N/A – CHAMBER 
TENNEY – N/A – OVEN TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – NA – CHAMBER 
TENNEY – NA – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – S-32C – OVEN / CHAMBER 
TENNEY – T-20RC – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T10RS-1.5 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T20C-3 – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – T20RC – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T20RS-1.5 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T2RC – CHAMBER,ENVIRONMENTAL 
TENNEY – T2RC – ENVIRONMENTAL TEST CHAMBER 
TENNEY – T30C-SPL – OVEN / CHAMBER 
TENNEY – T30RC – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – T30RS – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T40-10-SPL – TEST CHAMBER 
TENNEY – T40C-10 – TEST CHAMBER 
TENNEY – T40C-10-SPL – TEST CHAMBER 
TENNEY – T40RS-2 – ENVIRONMENTAL TEST CHAMBER 
TENNEY – T5RC1 – TEMERATURE/ HUMIDITY CHAMBER 
TENNEY – T64S5.0 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T6C – CHAMBER 
TENNEY – T6C – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – T6RS – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – TENNEY JR. – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – TF0-32 – CHAMBER 
TENNEY – THJR – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
TENNEY – TI0RS – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – TI0RS-1.5 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – TJR – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY – TJR – OVEN / CHAMBER 
TENNEY – TJR – TEMP CHAMBER 
TENNEY – TJR – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – TSJR – CHAMBER 
TENNEY – TURJ – CHAMBER 
TENNEY – VERSA TENN 3 – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY – ZKH-2164 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNEY ENGINEERING, INC. – T20RC-1.5 – CHAMBER, ENVIRONMENTAL 
TENNEY ENVIRONMENTAL – TJR – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY ENVIRONMENTAL – TJR – OVEN CHAMBER 
TENNEY ENVIRONMENTAL – TJR – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNEY ENVIRONMENTAL INC. – 27499-01 – CHAMBER 
TENNEY ENVIRONMENTAL INC. – TJR – CHAMBER 
TENNEY JR – LR – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY JR – TJR – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNEY VERSA TENN III – THJR – CONDITIONING CHAMBER 
TENNY – T10RS – ENVIROMENTAL CHAMBER 
TENNY – T30C – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNY – T64S-5.0 – TEMPERATURE CHAMBER 
TENNY – TJR – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
TENNY ENGINEERING – TENNY JR – TEMPERATURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 1000 – CHAMBER 
TEST EQUITY – 1000 – TEMPERATURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 1007C – CHAMBER 
TEST EQUITY – 1007C – TEST CHAMBER 
TEST EQUITY – 1007H – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
TEST EQUITY – 1007S – TEMPERATURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 1020C – TEMPERATURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 105 – CHAMBER, HALF CUBE TEMPERATURE 
TEST EQUITY – 105 – CHAMBER, TEMPERATURE 
TEST EQUITY – 105 – CHAMBER, TEMPERATURE, HALF CUB 
TEST EQUITY – 105 – TEMPERATURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 115 – TEMPERATURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 1207C – ENVIRONMENT CHAMBER 
TEST EQUITY – 1207C – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
TEST EQUITY – 140 – TEMPERARTURE CHAMBER 
TEST EQUITY – 140 – TEMPERATURE CHAMBER 
TESTEQUILITY – 1000 SERIES – TEMPERATURE CHAMBER 
TESTEQUITY – 1000H SERIES – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
THELCO LAB – N/A – TEMPERATURE CHAMBER 
THERM0TRON – – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMAL INDUSTRIES – N/A – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMAL INDUSTRIES – TC-64 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMATRON – 2800 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMATRON – S-1.2-C – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – 2800 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – 2800 – TEST CHAMBER 
THERMOTRON – 5 -1.2 – CHAMBER 
THERMOTRON – 5-1.2C – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – 5-32-3800 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – 5-8 MINI-MAX – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – 5-8 MINI-MAX – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – 922 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – ATS-195-V-5-5-L – THERMAL SHOCK CHAMBER 
THERMOTRON – ATS-900-V-705-7 – THERMAL SHOCK CHAMBER 
THERMOTRON – CDS-5 – DRYING CHAMBER 
THERMOTRON – CI-500 – CHAMBER 
THERMOTRON – ESS-60-PF-60C-7.5S – TEST CHAMBER 
THERMOTRON – ESS-60-PF60C-7. – TEST CHAMBER 
THERMOTRON – ESS-60-PF60C-7.5 – TEST CHAMBER 
THERMOTRON – ESS-60-PF60C-75 – TEST CHAMBER 
THERMOTRON – F-32-CHV-15-15 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – F-44-CHV-30-30 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – F-82-CHV-25-25 – CHAMBER 
THERMOTRON – F32-CHV-705-705-5-781C – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – FX-32-CHV-15-15 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – M-64-C4-705-705 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – MINI MAX – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – N/A – TEMP/HUM CHAMBER 
THERMOTRON – NA – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
THERMOTRON – NONE – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – RA-32-CHV-25 – CHAMBER 
THERMOTRON – RA-70-CHV-30-30 – CHAMBER 
THERMOTRON – RA-70-CHV-300 – CHAMBER 
THERMOTRON – S-1-2-3800 – CHAMBER 
THERMOTRON – S-1-2-3800 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – S-1.2-C – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – S-1.2C – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – S-1.2C-B – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – S-16 MINI-MAX – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – S-32C – CHAMBER 
THERMOTRON – S-5.5C – THERMAL CHAMBER 
THERMOTRON – S27 – CHAMBER 
THERMOTRON – SE-1000-5-5 – CHAMBER 
THERMOTRON – SE-1000-5-5 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SE-10002 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SE-1200-3-3 – TEMP/HUMIDITY CHAMBER 
THERMOTRON – SE-1200-5-5 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SE-300-2-2 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SE-300-2-2 – TEST CHAMBER 
THERMOTRON – SE-300-22 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SE-3000 6-6 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SE-600-10-10 – CHAMBER 
THERMOTRON – SE-600-3-3 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SE-600-33 – RELATIVE HUMIDITY CHAMBER 
THERMOTRON – SE-600-5-5 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SE-600-5-5 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SE-600-6-6 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SE600-6-6 – CHAMBER 
THERMOTRON – SE600-6-6 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SM-16 – OVEN CHAMBER 
THERMOTRON – SM-16C – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SM-16C MINI-MAX – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SM-32-3800 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SM-32-7800 – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SM-32C MINI-MAX – CHAMBER 
THERMOTRON – SM-35-2(5) – TEMPERATURE CHAMBER 
THERMOTRON – SM-4-SL – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SM-8-8200 – CHAMBER 
THERMOTRON – SM-85 MINIMAX – TEMPERATURE HUMIDITY CHAMBER 
THERMOTRON – SM32 MINI-MAX – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SM323800 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
THERMOTRON – SM8 – CHAMBER 
Thermotron – SM8C – Temp & Hum Chamber 
THERMOTRON – SX-35-5-5 – CHAMBER 
THERMOTRON – T5-2-2Z-705 – CHAMBER 
THERMOTRON – WP499-THCM1-5-5 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
THERMOTRONICS – WP-867-TCM4-25 – TEMPERATURE CHAMBER 
TOM CRUMM CO. – Z 32 – ENVIROMENT CHAMBER 
TPS – CE-210 – CHAMBER 
TPS – CE210 – CHAMBER 
TPS – ETCU09CW-10.0 – TEMPERARTURE CHAMBER 
TPS – T40C-10-SPL – CHAMBER 
TPS LUNAIRE – CE210 – CHAMBER 
TRIO-TECH – G-489 – PRESS/VAC CHAMBER 
TRIO-TECH INTERNATIONAL – A-486-2DS – PRES. CHAMBER-GROSS LEAK TESTER 
TRIOTECH – G-489 – PRESS/VAC CHAMBER 
ULTRA COLD – ESX-3CA – ENVIROMENTAL CHAMBER 
UNITED – 18804 – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
UNITED – 3.5-600 – CHAMBER 
UNK – 9005 – TEMP CHAMBER 
USG – 33021 – CHAMBER PRESSURE GAGE 
UTOPIA-AIRE – 224-35 – ENVIROMENTAL CHAMBER 
VICTOREEN – 450P – PRESSURIZED ION CHAMBER 
VOTSCH – VT4002 – CHAMBER 
VOTSCH INDUSTRIETECHNIK – VCZ+1008/S – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
VOTSCH INDUSTRIETECHNIK – VCZ60008/S-3.0 – TEMPERATURE/HUMIDITY CHAMBER 
VWR – 1330 FM – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
VWR – 1330FM – CHAMBER 
VWR – 1410D – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
VWR – NA – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
VWR SCIENTIFIC – 1330FM – TEMPERATURE CHAMBER 
VWR SCIENTIFIC – 1370 FM – ENVIRONMENTAL CHAMBER 
VWR SCIENTIFIC – 1400D – VACUUM ENVIRONMENTAL CHAMBER 
VWR SCIENTIFIC – 1450D – ENVIROMENTAL CHAMBER 
VWR SCIENTIFIC – 1450D – VACUUM ENVIRONMENTAL CHAMBER 
VWR SCIENTIFIC – VWR 1645D – CHAMBER 
WATLOW – 96 – OVEN CHAMBER 
WATLOW – F4 – SHOCK CHAMBER 
WATLOW – F4 – TEMPERATURE CHAMBER 
WATLOW – F4 – TEST CHAMBER 
WATLOW CONTROLS – DESP-1500-000 – TEMPERATURE CHAMBER 
WEISS – SC1000 – SALT MIST CHAMBER 
WEISS TECHNIK – WK-2500/+10-S – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
WEISS TECHNIK – WK-2500/60/2-S – TEMPERATURE & HUMIDITY CHAMBER 
WEISS UMWELTTECHNIK GMBH – 305SB – TEMPERATURE TEST CHAMBER 
WEISS UMWELTTECHNIK GMBH – WK1-1500/40 – TEMPERATURE TEST CHAMBER 
YAMATO – DK400T – TEMPERATURE CHAMBER 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
HUMIDITY