Đại lý cung cấp Phoenix Contact – INO Viet Nam

0
305

Liên hệ với chúng tôi để có được sự hỗ trợ, tư vấn phù hợp và đúng đắn nhất.

Tel: 084 28 73000184 – Hotline: 0947200184
Mail: info@ino.com.vn – Web: http://www.ino.com.vn
 

Công ty Giải pháp và Công nghệ đo lường INO Nhà cung cấp và phân phối các dòng sản phẩm về Bộ Điều khiển,Bộ Nguồn,Cảm Biến. Tư vấn thay thế và cung cấp các cảm biến của các hãng nổi tiếng và phổ biến trên thế giới: Aplisens, Schneider, Land Ametek, Endress hauser, ABB, Siemens, Yahmari, Yokogawa, Tema, Zama, Omega…

Những sản phẩm của chúng tối bao gồm:

Bluetooth converter Phonix contact – PSI-WL-RS232-RS485/BT/2DO 
Bluetooth converter Phonix contact – PSI-WL-PROFIB/BT-SET/2DO 
Bluetooth converter Phonix contact – PSI-WL-RS232-RS485/BT/HL 
Antenna splitter Phonix contact – RAD-SPL-2-N/N 
Surge protection device Phonix contact – CN-LAMBDA/4-5.9-SB – 
Surge protection device Phonix contact – CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 
Surge protection device Phonix contact – CN-LAMBDA/4-5.9-BB – 
Adapter Phonix contact – RAD-ADP-N/F-N/F 
Antenna splitter Phonix contact – RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA – 
Adapter Phonix contact – RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F 

Adapter Phonix contact – RAD-ADP-SMA/F-SMA/F 
Antenna splitter Phonix contact – RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA – 
Weather protection tape Phonix contact – RAD-TAPE-SV-19-3 – 

Mounting material Phonix contact – RAD-ANT-VAN-MKT
Adapter Phonix contact – RAD-ADP-N/M-SMA/F 
Antenna cable Phonix contact – RAD-CON-MCX-N-EX 

Adapter Phonix contact – RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 

Software Phonix contact – FL WST BASIC 
Software Phonix contact – FL WST BASIC DEMO 
Mounting plate Phonix contact – FL WLAN 5100 PA 
Termination resistor Phonix contact – FL LCX 50-OHM-SMA 
Connector Phonix contact – FL LCX CON-N/F 
Termination resistor Phonix contact – FL LCX 50-OHM 

Alignment tool Phonix contact – FL LCX TOOL 
Cable tie Phonix contact– FL LCX CLAMP 
Control box Phonix contact – FL RUGGED BOX 
Mounting material Phonix contact – FL RUGGED BOX POLE SET 

Control box Phonix contact – FL RUGGED BOX OMNI-1 
Control box Phonix contact – FL RUGGED BOX OMNI-2 

Control box Phonix contact – FL RUGGED BOX DIR-1 

SMS relay Phonix contact – TC MOBILE I/O X200 

SMS relay Phonix contact – TC MOBILE I/O X200 AC 
SMS relay Phonix contact – TC MOBILE I/O X300 
Router Phonix contact – TC MGUARD RS4000 3G VPN

Router Phonix contact – TC MGUARD RS2000 3G VPN 
Router Phonix contact – PSI-MODEM-3G/ROUTER 
Router Phonix contact – PSI-MODEM-3G-US/ROUTER 

Router Phonix contact  – PSI-MODEM-GSM/ETH 
Modem Phonix contact – PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB 
Memory Phonix contact – CF FLASH 256MB