Đo lưu lượng bằng phương pháp chênh áp | Chyên tư vấn và cung cấp thiết bị đo lưu lượng

0
336

Công ty TNHH giải pháp và công nghệ đo lường INO chuyên tư vấn và cung cấp thiết bị đo lường xin giới thiệu một vài sản phẩm đo áp suất cũng như lưu lượng của Aplisens – Ba Lan mà INO đang là đại diện tại Việt Nam:

APLISENS-Electromagnetic flowmeter ( Model: PEM 1000)
APLISENS-Hydrostatic level probes ( Model: SGE-25.Smart and SGE-25S.Smart )
APLISENS-Gauge (Model: Ms-100 with diaphragm seal)
APLISENS-Hydrostatic level probes ( Model: SGE-25S )
APLISENS-Pressure /Differential pressure transmitter for low ranges (Model:PRE-50G)
APLISENS-Smart pressure /Differential pressure transmitter for low ranges (Model:APR-2000GALW)
APLISENS-Smart differential pressure transmitter with direct diaphragm seals (Model: APRE-2000PD)
APLISENS-Smart pressure transmmitter (Model:APC-2000ALW)
APLISENS-Smart differential pressure transmitter with two diaphragm seals (Model:APR-2200ALW or APRE-2200)
Và rất nhiều sản phẩm khác tại: