Flow Hood -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
410

     

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
AGNEW HIGGINS CLEAR BENCH FLOW HOOD 

ALNOR 634-513-044 FLOW HOOD 

ALNOR 634-593-132 FLOW HOOD 

ALNOR APM 150 AIR FLOW HOOD 

ALNOR DB 150 FLOW HOOD 

ALNOR NA AIR FLOW HOOD 

ALNOR NA FLOW HOOD 

ALNOR UKN FLOW HOOD 

ALNOR INSTRUMENT COMPANY 634-513-044 FLOW HOOD 

CLEAN AIR PRODUCTS CAP 301-836-30 FLOW HOOD 

CLEAN AIR PRODUCTS CAP 301-836-30H FLOW HOOD 

CLEAN AIR PRODUCTS CAP577 FLOW HOOD 

DEXON HF76E-590 FLOW HOOD 

ENVIRCO CLEAN BENCH FLOW HOOD 

ENVIRCO NA FLOW HOOD 

FLOW STAR NA FLOW HOOD 

FLOWSTAR FLOW HOOD 

FLOWSTAR E33/IILS/E047 FLOW HOOD 

KEWAUNEE NA FLOW HOOD 

LAB CONCO 69100-10 FLOW HOOD 

LABCONCO 22473 LABRATORY FLOW HOOD 

N/A N/A LAMITOR FLOW HOOD 

SHORTRIDGE 8400 AIR FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFM 88 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFM 88-3 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFM-83 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFM-88 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFM-88-3 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFM88 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CFN-88 AIR FLOW HOOD 

SHORTRIDGE CMF-80 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENT INC. CFM-85 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS 8400 AIR FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS ADM860 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS CFM-88 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS CFM83 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS INC NA AIR FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS, INC 8400 FLOW HOOD 

SHORTRIDGE INSTRUMENTS, INC. ADM-850 AIR FLOW HOOD 

STONERIDGE INSTRUMENTS CFM-88 AIR FLOW HOOD 

TSI 8371 AIR FLOW HOOD 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
Flow