Giao thức truyền thông HART là gì ?

0
407

Phần lớn các thiết bị “trường”  thông minh hiện nay đều hỗ trợ giao thức HART. Nhưng một số mới trong lĩnh vực tự động hóa có thể cần biết về các công nghệ mạnh mẽ này.

Thiet bi HART
Máy chủ HART dạng cầm tay của APLISENS
Thiet bi thong minh HART
Tất cả các thiết bị thông minh đo lưu lượng, áp suất, mức  của hãng Aplisens đều hỗ trợ giao thức HART
Giao thuc HART | INO
Máy chủ HART dạng cầm tay HART375
 
Nhiet ke HART
Nhiệt kế điện tử APT-2000ALW
Giao thức HART (Highway Addressable Remote Transducer) là tiêu chuẩn quốc tế về việc gửi và nhận thông tin kỹ thuật số trên cùng đường truyền với tín hiệu Analog giữa các thiết bị thông minh và hệ thống điều khiển hoặc hệ thống giám sát.
Cụ thể hơn, HART là một giao thức truyền thông hai chiều cung cấp truy cập dữ liệu giữa các thiết bị hiện trường thông minh và hệ thống máy chủ. Một máy chủ có thể là một thiết bị cầm tay hay một Laptop được cài phần mềm ứng dụng  để kiểm soát một nhà máy xử lý, quản lý thiết bị, an toàn hoặc hệ thống khác.
Một cải tiến kỹ thuật số cho nhà máy
Nha may - HART
Các thiết bị HART tại nhà máy SHELL
Công nghệ HART cung cấp một giải pháp đáng tin cậy, lâu dài cho vận hành nhà máy, người mà thấy được những lợi ích của các thiết bị thông minh với truyền thông kỹ thuật số. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, hầu hết các ứng dụng không thể trang bị thêm hệ thống tự động hóa hiện có của họ với một hệ thống mà có thể chấp nhận các dữ liệu kỹ thuật số được cung cấp bởi các giao thức HART.
Bởi vì hầu hết các mạng tự động hóa trong hoạt động hiện nay được dựa trên tín hiệu analog truyền thống 4-20mA, công nghệ HART phục vụ một vai trò quan trọng bởi vì các thông tin kỹ thuật số được đồng thời liên lạc với các tín hiệu 4-20mA. Nếu không có nó, sẽ không có thông tin liên lạc kỹ thuật số.
Vai trò quan trọng của kỹ thuật số 
Công nghệ HART là dễ sử dụng và rất đáng tin cậy khi sử dụng cho vận hành thử và hiệu chỉnh các thiết bị thông minh cũng như chẩn đoán trực tuyến liên tục.
Có nhiều lý do để có một máy chủ giao tiếp với các thiết bị thông minh. Chúng bao gồm:

–  Cấu hình thiết bị hoặc cấu hình lại

–  Thiết bị chẩn đoán

–  Thiết bị Khắc phục sự cố

–  Đọc các giá trị đo lường khác được cung cấp bởi các thiết bị

–  “Sức khoẻ” và tình trạng của thiết bị

Truyền thông HART cho phép một hệ thống máy chủ gửi dữ liệu đến các thiết bị thông minh.
HART nổi lên trong  những năm 1980s, trải qua thời gian dài phát triển, bây giờ đã có giao thức HART không dây.