High Voltage / Current – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo dòng/áp cao

0
374

 Vui lòng liên hệ với chúng tôi – chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
High Current Test Set  Hipot 
Breaker Test Set  Amp Tester 
DLRO 
Typical equipment manufacturers we calibrate:
  • AVO International
  • Multiamp
  • Biddle
  • Megger
  • Dranetz
  • Rochester
  • Phenix
  • Hipotronics
  • Slaughter
  • and much more!
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.