Khui hộp Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng Fluke 434-II

2
553

 

Tính năng chính

Phân tích các vấn đề về chất lượng điện, tính toán chi phí tổn hao năng lượng và ngăn chặn sự cố downtime với Thiết bị phân tích chất lượng điện 434-II và Thiết bị phân tích chất lượng điện và năng lượng Fluke 435-II.

Tóm tắt tình trạng chất lượng điện nâng cao—Lấy dữ liệu về tình trạng chất lượng điện tức thời theo thời gian thực để đưa ra quyết định bảo dưỡng tốt hơn
Thiết bị tính tổn hao năng lượng—Tính riêng chi phí tổn hao năng lượng do chất lượng điện kém
Đạt tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong ngành điện—CAT III 1000 V / CAT IV 600 V

2 COMMENTS

  1. … [Trackback]

    […] There you will find 17438 more Info on that Topic: ino.com.vn/tin-tuc-cong-nghe/khui-hop-thiet-bi-phan-tich-chat-luong-dien-va-nang-luong-fluke-434-ii-2/ […]