Light Meter – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị đo ánh sáng

0
506

Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.

A.W. SPERRY – SLM-110 – LIGHT METER

AEMC – 814 – LIGHT METER

AEMC – CA813 – LIGHT METER

AGRA CONTROLS – 9-118 – WHITE LIGHT METER

ALEXAN – LX104 – DIGITAL LIGHT METER

AMPROBE – LM-120 – LIGHT METER

AMPROBE – LM-80 – DIGITAL LIGHT METER

AW SPERRY – SLM-110 – LIGHT METER

BC BIOMEDICAL – N/A – LIGHT METER

BEHA – 93-1065F – LIGHT METER

BK PRECISION – 615 – LIGHT METER

CAULK – 644726 – LIGHT METER

CEM – DT-1308 – LIGHT METER

CENTER – 337 – LIGHT METER

CENTER TECHNOLOGY – 337 – LIGHT METER

CONTROL CO – 407026 – LIGHT METER

COOKE – 400 – LIGHT METER

COOKE – CAL-LIGHT400 – LIGHT METER

COOKE – T4820 – LIGHT METER

COOKE CORP. – CAL-LIGHT 400 – LIGHT METER

COOKIE CORPORATION INC. – CAL LIGHT 400 – LIGHT METER

CUSTOM – LX-1330D – DIGITAL LIGHT METER

DAVIS – N/A – LIGHT METER

DENKI – DK-212 – LIGHT METER

DENTSPLY CAULK – 644726 – LIGHT METER

DIGICON – LX-50 – LIGHT METER

DIGICON – LX-70 – LIGHT METER

DIGITAL INSTRUMENT – DFC-100 – LIGHT METER

DYMAX – 0306-019-01 – UV LIGHT METER W/PROBE

E.T.I. LTD – 1301 – LIGHT METER

EIT – PP2000 – LIGHT METER

EXETECH – 401036 – LIGHT METER

EXTEC – N/A – LIGHT METER

EXTECH – 31 – LIGHT METER

EXTECH – 401025 – LIGHT METER

EXTECH – 401036 – LIGHT METER

EXTECH – 407026 – DIGITAL LIGHT METER

EXTECH – 407026 – LIGHT METER

EXTECH – DX-200 – LIGHT METER

EXTECH – EA33 – LIGHT METER

EXTECH – EASYVIEW 30 – LIGHT METER

EXTECH – EASYVIEW 33 – LIGHT METER

EXTECH – LT300 – LIGHT METER

EXTECH – LT450 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 102 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 1H153 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 33 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 401025 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 401027 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 401036 – DATA LOGGING LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 401036 – DATALOG LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 401036 – DATALOGGING LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 401036 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 403125 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 407025 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 407026 – HEAVY DUTY LIGHT METER

Extech Instruments – 407026 – HEAVY DUTY LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 407026 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 407026 – LIGHT METER W/SENSOR

EXTECH INSTRUMENTS – 407026-C – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 407206 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – 40736A – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – A967648 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EA30 – DIGITAL LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EA30 – EASYVIEW LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EA31 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EA33 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EASY VIEW 31 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EASY VIEW 33 – LIGHT METER WITH MEMORY

EXTECH INSTRUMENTS – EASYVIEW 31 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EASYVIEW 33 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – EXTECH – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – F019660 – DATALOGGING LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – HD450 – DATALOGGING LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – L130773 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – LT300 – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – LUX – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – MM – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – N/A – LIGHT METER

EXTECH INSTRUMENTS – NA – LIGHT METER

FISHER SCIENTIFIC – 06-662-65 – UV LIGHT METER

G&R LABS – 200 – INTENSITY LIGHT METER

GE – 8DW40YA209 (545 – LIGHT METER (EXPOSURE METER)

GENERAL ELECTRIC – 216 – LIGHT METER

GENERAL ELECTRIC – 217 – LIGHT METER

GOSSEN – LUNA PRO F – LIGHT METER

GOSSEN – ULTRA PRO – LIGHT METER

GOSSEN – ULTRA-PRO – LIGHT METER

GREENLEE – 93-12 – DIGITAL LIGHT METER

GREENLEE – 93-172 – DIGITAL LIGHT METER

GREENLEE – 93-172 – LIGHT METER

HUYGEN – 703-600VC – LIGHT METER

HUYGEN – 703D – DIGITAL LIGHT METER

IDEAL-SPERRY – 61-681 – LIGHT METER

INS – DX-200 – LIGHT METER

INTERNATIONAL LIGHT – SEL623 – LIGHT METER SENSOR

INTERNATIONAL LIGHT – IL440 – UV LIGHT METER

INTERNATIONAL LIGHT TECHNOLOGIES – ILT393 – LIGHT METER

ISO-TECH – 1335 – LIGHT METER

JOINWIT – JW3208 – HANDHELD LIGHT METER

KYORITSU – 5202 – DIGITAL LIGHT METER

LABSPHERE – FIMS-200 – LIGHT METER

LINE SEIKI – EL-1000 – LIGHT METER

LT – LX-107 – LIGHT METER

LUTRON – LX-102 – LIGHT METER

LUTRON – LX-105 – LIGHT METER

LUTRON – LX-107 – DIGITAL LIGHT METER

LUTRON – LX-107 – LIGHT METER

LUTRON – LX-107 – LIGHT METER W/PROBE

LUTRON – LX-1102 – LIGHT METER

LUTRON – LX-1108 – LIGHT METER

LUTRON – LX102 – DIGITAL LIGHT METER

LUTRON – LX105 – LIGHT METER

LUTRON – UVC-254 – UV LIGHT METER

LUTRON – YK-10LX – LIGHT METER

LUTRON – YK-2005LX – LIGHT METER

MANNIX – DLM-1337 – LIGHT METER

MANNIX – DLM2000 – LIGHT METER

MANNIX – DLM203DL – LIGHT METER

MINOLOTA – N/A – LIGHT METER

MINOLTA – CS-100 – LIGHT METER

MINOLTA – IIIF – LIGHT METER

MINOLTA – IV F – AUTO LIGHT METER

MINOLTA – LS 100 – LIGHT METER

MINOLTA – T-1 – LIGHT METER

MINOLTA – T-10 – LIGHT METER

MINOLTA – T-10 – LIGHT METER W/13 SENSORS

MINOLTA – T-10 – LIGHT METER W/9 SENSORS

MINOLTA – T-1H – LIGHT METER

MINOLTA – T-1M – LIGHT METER

MINOLTA – T2 – LIGHT METER

MITCHELL – MIT269 – LIGHT METER

OHMEDA – BILI BLANKET – LIGHT METER

OHMEDA – BILIBLANKET – LIGHT METER

OHMEDA – BILIBLANKET II – LIGHT METER

OHMEDA – BILLIBLANKET ME – LIGHT METER

OHMEDA MEDICAL – 6000-0264-800 – LIGHT METER

OHMEDA MEDICAL – BILI BLANKET – LIGHT METER

OHMEDA MEDICAL – BILIBLANKET II – LIGHT METER

OHMEDA MEDICAL – BILIBLANKET MET – LIGHT METER

OHMEDA MEDICAL – BILLIBLANKET II – LIGHT METER

OMEGA – HHLM-2 – LIGHT METER

OMEGA – HHLM3 – LIGHT METER

PHOTO RESEARCH – 504 – LIGHT METER

QUALITY IMAGING PRODUCTS – GLOSS MASTER – LIGHT METER

QUANTUM INSTRUMENTS – PM1 – LIGHT METER

REED – LM-81LX – LIGHT METER

RS – 180-7133 – LIGHT METER

RS COMPONENTS – 180-7133 – LIGHT METER

SELF POWERED LIGHTING – DB-45-B2 – LIGHT METER

SELF POWERED LIGHTING – DB-45-BIR – LIGHT METER

SOLAR LIGHT CO. – PMA2110 – LIGHT METER SENSOR

SOLAR LIGHT CO. – PMA2180-350-100 – LIGHT METER SENSOR

SPECIALTY TESTERS – DLM2 – LIGHT METER

SPECTRA CINE – PROFESSIONAL IV – LIGHT METER

SPECTROLINE – DSE-100X – DIGITAL LIGHT METER

SPER SCIENTIFIC – 840006 – LIGHT METER

SPER SCIENTIFIC – 840006 – LIGHT METER -LUX

SPER SCIENTIFIC – 840010 – POCKET LIGHT METER

SPER SCIENTIFIC – 840020 – LIGHT METER

SPER SCIENTIFIC – 840021 – LIGHT METER

SPER SCIENTIFIC – 840022 – LIGHT METER

SPERRY – STK-3030LM – LIGHT METER

SYLVANIA – DS 2000 – LIGHT METER

TEKTRONIX – J18 – LIGHT METER

TENMA – 72-6693 – LIGHT METER

TENMA – 72-7250 – LIGHT METER

TENMARS – TM-201 – LIGHT METER

TES – 1337 – DIGITAL LIGHT METER

TES – 1337 – LIGHT METER

TES – TES-1334 – LIGHT METER

TES – TES-1334A – DIGITAL LIGHT METER

TES – TES-1337 – DIGITAL LIGHT METER

TES – TES-1337 – LIGHT METER

TES – TES-7339 – LIGHT METER

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP – 1337 – LIGHT METER

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP. – 1337 – LIGHT METER

TESTO – 540 – LIGHT METER

THE COOKE CORP. – CAL-LIGHT 400 – LIGHT METER

THE COOKE CORPORATION – 400 – LIGHT METER

THE COOKE CORPORATION – CAL-LIGHT 400 – PRECISION LIGHT METER

TRACEABLE – 62344-944 – DUAL RANGE LIGHT METER

UNKNOWN – LX1330B – DIGITAL LIGHT METER

UNKOWN – LX1330B – DIGITAL LIGHT METER

VWR – 3251 – LIGHT METER

WESTON – 703-67 – LIGHT METER

YFE – YF-1065F – LIGHT METER

YFE – YF-170 – DIGITAL LIGHT METER

YU FONG – YF-170 – LIGHT METER
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp. 

Electrical test