Máy đo LCR Applent AT811 và cách dùng – LCR Meter

0
661

Khách hàng hoặc đối tác kinh doanh có nhu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH Giải Pháp và Công Nghệ Đo Lường INO
Tel: (08) 37200 184
Email: info@ino.com.vn
Website: http://www.ino.com.vn
Chúng tôi cũng cung cấp các máy đo LCR khác như:
B&K RLC measuring device / ESR / desk 0.100 Hz – 200 kHz | 889B,
HIOKI IM3533 and IM3533-01 LCR meters.
TECPEL LCR 613.
The B&K 889B

……….