Microwave Generators -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
336

  Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
ADAMS & RUSSELL MICROWAVE ANTENNA CALIBRATERS 

4768C MICROWAVE MEASUREMENT 

AGILENT 0955-0759 MICROWAVE FILTER 

AGILENT 11793A MICROWAVE CONVERTE 

AGILENT 11793A MICROWAVE CONVERTER 

AGILENT 11793A W/OPT 010 MICROWAVE CONVERTER 

AGILENT 44476A MICROWAVE SWITCH MODULE 

AGILENT 44476A W/ OPT MICROWAVE SWITCH MODULE 

AGILENT 5361B MICROWAVE COUNTER 

AGILENT 8349B MICROWAVE AMPLIFIER 

AGILENT 8515A HARDWIRE MICROWAVE CABLE 

AGILENT 8569A MICROWAVE SPECTRUM ANALYZER 

AGILENT 8753D OPT 006 MICROWAVE NETWORK ANALYZER 

AGILENT E6432A MICROWAVE SYNTHESIZER 

AGILENT TECHNOLOGIES E5053A MICROWAVE DOWNCONVERTER 

AGL D13613 MICROWAVE CONTROL MODULE 

ANRITSU ME4510B MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU ME4510B/R MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU ME453M MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU ME538L RECEIVER MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU ME538L TRANSMITTER MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU ME538M RECIEVER MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU ME538M TRANSMITTER MICROWAVE SYSTEM ANALYZER 

ANRITSU MF2412B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

ANRITSU MF76A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

AR 75A250 MICROWAVE AMPLIFIER 

ASAC ME645A MICROWAVE TEST SET 

DMT TECH D1-413D50L MICROWAVE PART? 

EIP 451 MICROWAVE PULSE COUNTER 

EIP 535 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 538 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 545 MICROWAVE FREQ. COUNTER 

EIP 545 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 545A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 548 MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 548A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 578B MICROWAVE COUNTER 

EIP 585B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 585C PULSE/CW MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP 588 MICROWAVE PULSE COUNTER 

EIP 625A CW MICROWAVE COUNTER 

EIP MICROWAVE INC 548A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP MICROWAVE INC. 371 MICROWAVE COUNTER 

EIP MICROWAVE INC. 548A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

EIP MICROWAVE INC. 585 MICROWAVE PLUSE COUNTER 

EIP MICROWAVE, INC. 575B SOURCE LOCKING MICROWAVE COUNTER 

FREQUENCY-WEST MS-800XEL-04 MICROWAVE OSCILLATOR 

GIGA-TRONICS 12520AOPT24,26, MICROWAVE SYNTHESIZER 

GIGA-TRONICS 2420M-639OPT24,26,43 SYNTHESIZER; MICROWAVE 

H.P. 5361BOPT006,010 PULSE/CW MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 11793A MICROWAVE CONVERTER 

HEWLETT PACKARD 11793A MICROWAVE CONVERTER 

HEWLETT PACKARD 5305B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5335A MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5340A MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5342A MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5342A MICROWAVE FRECUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5342A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5343A MICROWAVE FRECUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5343A MICROWAVE FREQ. COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5343A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5347A MICROWAVE COUNTER / POWER METER 

HEWLETT PACKARD 5350B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5351A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5351B CW MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5351B MICROWAVE FRECUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5351B MICROWAVE FREQ. COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5351B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5352A MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5352B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5361B MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5361B MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

HEWLETT PACKARD 5361B PULSE/CW MICROWAVE COUNTER 

HEWLETT PACKARD 70427A MICROWAVE DOWNCONVERTOR 

HEWLETT PACKARD 70820A MICROWAVE ANALYZER 

HEWLETT PACKARD 70820A MICROWAVE TRANSITION 

HEWLETT PACKARD 70820A MICROWAVE TRANSITION ANALYZER 

HEWLETT PACKARD 8349A MICROWAVE AMPLIFIER 

HEWLETT PACKARD 8349B MICROWAVE AMPLIFIER 

HEWLETT PACKARD 8349B OPT 001 MICROWAVE AMPLIFIER 

HEWLETT PACKARD HP70820A MICROWAVE TRANSITION ANALYZER 

HOLADAY 1501 MICROWAVE SURVEY METER 

HOLADAY HI-1501 MICROWAVE SURVEY METER 

HOLADAY INDUSTRIES 1500 MICROWAVE SURVEY METER 

HOLADAY INDUSTRIES HI-1501 MICROWAVE SURVEY METER 

HOLIDAY 1501 MICROWAVE SURVERY METER 

HOLIDAY HI-1710 MICROWAVE MEASUREMENT SYSTEM 

IMMET CORP. 6B5Q-3BD MICROWAVE CABLE 

LECROY 5361B MICROWAVE COUNTER 

MARCONI 6204B MICROWAVE TEST SET 

NARDA 8513 MICROWAVE/RADIO FREQUENCY 

PHASE MATRIX 585C COUNTER, MICROWAVE FREQUENCY 

PHASE MATRIX 585C MICROWAVE FREQUENCY COUNTER 

SYSTRON DONNER 6420 MICROWAVE COUNTER 

SYSTRON DONNER 6520 MICROWAVE COUNTER 

SYSTRON DONNER 6530 MICROWAVE/COUNTER 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.