Module Baumuller BM5-O-SAF-000-000-000-001-202 Germany

0
204

Module giao tiếp với biến tần – Baumuller
Model: BM5-O-SAF-000-000-000-001-202 (001)
Code: 00427374
Module Baumuller được dùng riêng cho biến tần của hãng giúp nạp những tính hiệu cần thiết để biến tần hoạt động.

Nếu khách hàng có yêu cầu về các loại module giao tiếp đặc biệt là thiết bị hãng Baumuller hãy liên hệ INO để được hỗ trợ! Các Model/Module mà cty INO có thể cung cấp:
1 Module ngõ vào digital DI2000 Baumuller Baumuller Vietnam
2 Module ngõ vào digital DI2001 Baumuller Baumuller Vietnam
3 Module ngõ vào digital DI4000 Baumuller Baumuller Vietnam
4 Module ngõ vào digital DI4001 Baumuller Baumuller Vietnam
5 Module ngõ vào digital DI8000 Baumuller Baumuller Vietnam
6 Module ngõ vào digital DI160E Baumuller Baumuller Vietnam
7 Module ngõ vào digital DI3200 Baumuller Baumuller Vietnam
8 Module ngõ vào digital DI2023 Baumuller Baumuller Vietnam
9 Module ngõ vào digital DO2020 Baumuller Baumuller Vietnam
10 Module ngõ vào digital DO2000 Baumuller Baumuller Vietnam
11 Module ngõ vào digital DO2001 Baumuller Baumuller Vietnam
12 Module ngõ vào digital DO4000 Baumuller Baumuller Vietnam
13 Module ngõ vào digital DO8000 Baumuller Baumuller Vietnam
14 Module ngõ vào digital DO1600 Baumuller Baumuller Vietnam
15 Module ngõ vào digital DO3200 Baumuller Baumuller Vietnam
16 Module ngõ vào digital DO2023 Baumuller Baumuller Vietnam
17 Module ngõ vào digital DO2P00 Baumuller Baumuller Vietnam
18 Module ngõ vào digital DO2023 Baumuller Baumuller Vietnam
19 Module ngõ vào digital DO2123 Baumuller Baumuller Vietnam
20 Module ngõ vào analog AI1420 Baumuller Baumuller Vietnam
21 Module ngõ vào analog AI2420 Baumuller Baumuller Vietnam
22 Module ngõ vào analog AI4420 Baumuller Baumuller Vietnam
23 Module ngõ vào analog AI1010 Baumuller Baumuller Vietnam
24 Module ngõ vào analog AI2010 Baumuller Baumuller Vietnam
25 Module ngõ vào analog AI4010 Baumuller Baumuller Vietnam
26 Module ngõ vào analog AI2PTO Baumuller Baumuller Vietnam
27 Module ngõ vào analog AI4PTO Baumuller Baumuller Vietnam
28 Module ngõ vào analog AI2TEO Baumuller Baumuller Vietnam
29 Module ngõ vào analog AI4TEO Baumuller Baumuller Vietnam
30 Module ngõ vào analog AI1±10 Baumuller Baumuller Vietnam
31 Module ngõ vào analog AI2±10 Baumuller Baumuller Vietnam
32 Module ngõ vào analog AI4±10 Baumuller Baumuller Vietnam
33 Module ngõ vào analog AO1420 Baumuller Baumuller Vietnam
34 Module ngõ vào analog AO2420 Baumuller Baumuller Vietnam
35 Module ngõ vào analog AO4420 Baumuller Baumuller Vietnam
36 Module ngõ vào analog AO2010 Baumuller Baumuller Vietnam
37 Module ngõ vào analog AO4010 Baumuller Baumuller Vietnam
38 Module ngõ vào analog AO2±10 Baumuller Baumuller Vietnam
39 Module ngõ vào analog AO4±10 Baumuller Baumuller Vietnam
40 DK1112 Baumuller Baumuller Vietnam
41 SSIO24 Baumuller Baumuller Vietnam
42 DO1ST0 Baumuller Baumuller Vietnam
43 Module bảo vệ tín hiệu ngõ vào SI4000 Baumuller Baumuller Vietnam
44 Module bảo vệ tín hiệu ngõ ra SO4000 Baumuller Baumuller Vietnam
45 b maXX 2500 Baumuller Baumuller Vietnam
Hoặc
1 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-040-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
2 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-040-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
3 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-060-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
4 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-060-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
5 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-125-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
6 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-125-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
7 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-225-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
8 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 048-225-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
9 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-050-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
10 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-050-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
11 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-100-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
12 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-100-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
13 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-150-x-IP20 Baumuller Baumuller Vietnam
14 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 120-150-x-IP66 Baumuller Baumuller Vietnam
15 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-040-X-IP20-NI Baumuller Baumuller Vietnam
16 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-060-X-IP20-NI Baumuller Baumuller Vietnam
17 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-125-X-IP20-NI Baumuller Baumuller Vietnam
18 Bộ điều khiển trên ứng dụng di động 48-225-X-IP20-NI Baumuller Baumuller Vietnam
► Các câu hỏi, thắc mắc, thông tin liên quan đến sản phẩm từ khâu mua sắm, lựa chọn, sử dụng, cài đặt hay thay thế, vui lòng liên hệ với INO team để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.
► Công ty Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, nhà cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp
►Web: www.ino.com.vn | Mail: info@ino.com.vn
►Tel: 028 73000184 | Hotline: 0947200184
►Website: http://www.ino.com.vn

– LƯU Ý –: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ được.
Công ty chúng tôi chuyên: đề xuất, tư vấn, thay thế và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp, thiết bị đo lường và tự động hoá cho các nhà máy sản xuất.
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.

Mail: info@ino.com.vn |
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184 |
Website: http://www.ino.com.vn | www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure