LA MAINTENANCE CONDITIONNELLE PAR SYNERGYS TECHNOLOGIES

0
122

Tutoriels et vidéos dédiés à la maintenance.
LEAKSHOOTER caméra de détection de fuites d’air comprimé de gaz et de vide.
VSHOOTER nouvelle génération de vibromètre avec caméra embarquée pour l’analyse vibratoire des machines tournantes, pompes, ventilateurs, compresseurs à vis, machine avec accouplement.

– LƯU Ý –: Với những thiết bị không được liệt kê ở đây không có nghĩa là chúng tôi không hỗ trợ được.
Công ty chúng tôi chuyên: đề xuất, tư vấn, thay thế và cung cấp thiết bị về cảm biến công nghiệp, thiết bị đo lường và tự động hoá cho các nhà máy sản xuất.
Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Đo lường INO, đơn vị chuyên cung cấp các thiết bị đo lường và tự động hóa công nghiệp.

Mail: info@ino.com.vn |
Tel: (+84) 028 73000184 | Hotline: 0947200184 |
Website: http://www.ino.com.vn | www.ino.vn
Please visit INO YouTube Channel for more Video
https://www.youtube.com/inomeasure