Optical Heads – Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
413
Vui lòng liên hệ với chúng tôi chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.
Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 

AGILENT – 81000GA – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81010BL – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81521B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81524A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81525A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81525A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81533 – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81533A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81533B – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81533B – OPTICAL HEAD INTERFACE MODILE 

AGILENT – 81536A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81618A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81618A – OPTICAL HEAD INTERFACE MODULE 

AGILENT – 81619A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81619A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81623A – OPTICAL HEAD 

Agilent – 81623A – Optical Head 

AGILENT – 81623A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81623A – POWER SENSOR, OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81623B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81624A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81624B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81624B – OPTICAL HEAD POWER SENSOR 

AGILENT – 81624E – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81625A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81625A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

AGILENT – 81625B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81626A – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81626B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81627B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81628B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – 81636B – OPTICAL HEAD 

AGILENT – N/A – OPTICAL HEAD 

ANDO – AQ8201-21 – OPTICAL HEAD 

H.P. – 81525A – OPTICAL HEAD 

H/P – 81511A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 5316B – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81520A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81521B – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81524A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81525 – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81525A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81525A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 81525P – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 8152B – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81531B – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81533 – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 8153315 – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81533A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81533A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 81533B – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81533B – OPTICAL HEAD CONVERTER 

HEWLETT PACKARD – 81533B – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 81533B – OPTICAL HEAD INTERFACE MODULE 

HEWLETT PACKARD – 81533B – POWER METER/OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 81533P – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 81618A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 81623A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81625A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 81625B – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – 8533B – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HEWLETT PACKARD – 85525A – OPTICAL HEAD 

HEWLETT PACKARD – HP 81533B – OPTICAL HEAD 

HP – 81525A – Optical Head 

HP – 81533B – OPTICAL HEAD INTERFACE 

HP/AGILENT – 81521B – OPTICAL HEAD 

HP/AGILENT – 81624A – OPTICAL HEAD 

INTERNATIONAL LIGHT – 222 – OPTICAL HEAD 

INTERNATIONAL LIGHT – XRD 340A – OPTICAL HEAD 

INTERNATIONAL LIGHT – XRL 340A – OPTICAL HEAD 

JDS UNIPHASE – 81533A – OPTICAL HEAD INTERFACE 

MOLECTRON – PM300F-50 – OPTICAL HEAD 

N/A – N/A – OPTICAL HEAD 

NA – 81521B – OPTICAL HEAD 

NA – 81533A – OPTICAL HEAD 

NEWPORT – 818-IG – OPTICAL HEAD 

NEWPORT – 818-IR – OPTICAL HEAD 

NEWPORT – 818-SL – OPTICAL HEAD 

NEWPORT – 819-OPT – OPTICAL HEAD 

OPHIR – 1Z02412 – OPTICAL HEAD 

OPHIR – PD300-3W – OPTICAL HEAD DETECTOR 

TEKTRONIX – CDM250 – OPTICAL HEAD INTERFACE 

Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãyliên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.