Signal Generator -Tư vấn mua sắm và cung cấp thiết bị

0
304

  Vui lòng liên hệ với chúng tô chúng tôi sẽ liên hệ lại với khách hàng bằng điện thoại hoặc email.

Lưu ý: Tham khảo ý kiến của nhân viên INO sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian và chi phí khi cần mua sắm. ​​Với sự tư vấn của chúng tôi, bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm hiểu về đặc tính của sản phẩm cần mua.
 
Agilent 83620A 
Agilent 83620B 
Agilent 83623B 
Agilent 83630A 
Agilent 83630B 
Agilent 83630L 
Agilent 83640B 
Agilent 83640L 
Agilent 83650D 
Agilent 83650L 
Agilent 83712A 
Agilent 83752A 
Agilent 83752B 
Agilent 8648A 
Agilent 8648C 
Agilent 8648D 
Agilent E4433B 
Anritsu 69269A 
Hewlett Packard 83630A 
Hewlett Packard 83630B 
Hewlett Packard 83630L 
Hewlett Packard 83640B 
Hewlett Packard 83640L 
Hewlett Packard 83650L 
Hewlett Packard 83711B 
Hewlett Packard 83752A 
Hewlett Packard 83752B 
Hewlett Packard 83752H 
Hewlett Packard 8648B 
Hewlett Packard 8648C 
Hewlett Packard 8648D 
Hewlett Packard E4421B 
IFR 2032 
Leader LAG-126 
Marconi 
Rohde&Schwarz SMHU 
Rohde&Schwarz SMIQ03B 
Rohde&Schwarz SMG 
Rohde&Schwarz SML01 
Rohde&Schwarz SMT02 
Rohde&Schwarz SMX 
Rohde&Schwarz SMY01 
Rohde&Schwarz SMY02 
Rohde&Schwarz SMIQ06ATE 
Rohde&Schwarz SMIQ06L 
Lưu ý: Nếu một thiết bị nào đó không được liệt kê ở đây, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi không hỗ trợ được bạn về thiết bị đó. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết danh sách đầy đủ về thiết bị mà chúng tôi có thể hỗ trợ và cung cấp.
RF / MICROWAVE TEST EQUIPMENT